Bankspaarhypotheek

Deze hypotheekvorm is uitsluitend voort te zetten of over te sluiten in het geval van reeds lopende bankspaarhypotheken en kan niet als nieuwe hypotheekvorm worden gekozen. Met banksparen spaart of beleg je voor de aflossing van de hypotheek. Dit sparen doe je niet via een gekoppelde verzekering, maar via een gekoppelde bankrekening: de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of het Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW).Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze hypotheekvorm.

Voor- en nadelen?

Er zijn drie soorten bankspaarhypotheken:

  1. Bancaire spaarhypotheek
  2. Bancaire beleggingshypotheek
  3. Bancaire hybride hypotheek

Voor een belastingvrije uitkering zijn fiscale regels van toepassing. Als je het overlijdensrisico wilt  verzekeren dan kan je hiervoor een aparte overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Een voordeel is dat de overlijdensrisicoverzekering NIET standaard aan de rekening is gekoppeld, waardoor je flexibeler bent.

Fiscale regels

Voor een belastingvrije uitkering van de bankspaarhypotheek (zowel Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW)) gelden de volgende voorwaarden:

  • Je hebt een eigen woning en een eigenwoningschuld;
  • Het hoogste bedrag dat in een jaar wordt overgemaakt op de rekening mag niet meer bedragen dan tien maal het laagste bedrag;
  • De behaalde rente of het behaalde rendement blijft binnen de spaarrekening of het beleggingsrecht;
  • De spaarrekening is ondergebracht bij een onderneming die op grond van de Wet op het financieel toezicht een bankbedrijf mag uitoefenen. Voor een beleggingsrekening geldt dat deze moet zijn ondergebracht bij een beleggingsinstelling.

Vrijstellingen

Op het moment dat je de spaarrekening of het beleggingsrecht gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen, wordt gekeken of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

  • De vrijstelling is nooit hoger dan het bedrag aan eigenwoningschuld dat je aflost.
  • Ontvang je meer dan de vrijstelling, dan betaal je inkomstenbelasting over het rentebestanddeel in het gedeelte boven de vrijstelling.

Voldoe je niet meer aan de voorwaarden voor de SEW of BEW, dan wordt de spaarrekening of het beleggingsrecht geacht te zijn gedeblokkeerd. De rente- of beleggingsinkomsten die tot dat moment is opgebouwd, worden belast voor de inkomstenbelasting (box 1).

Overlijdensrisicoverzekering

De tijdelijke overlijdensrisicoverzekering kan los bij een hypotheek worden afgesloten. De verzekering keert alleen uit als de verzekerde voor een bepaalde datum komt te overlijden. Het uit te keren bedrag wordt bij aanvang van de verzekering vastgesteld. Dat kan een vast bedrag zijn, maar je kunt ook kiezen voor een dalende overlijdensrisicoverzekering. Het verzekerde bedrag neemt dan tijdens de looptijd af. Zo’n verzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek waarop afgelost wordt, zoals een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Het verzekerde bedrag loopt dan in lijn met de restschuld.

Keuringsgrens

Bij de meeste verzekeraars is een medische keuring nodig boven een bepaald verzekerd bedrag.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

De kosten zijn afhankelijk van het verzekerde bedrag, het geslacht, de leeftijd en gezondheid van de verzekerde op het moment van afsluiten van de polis. De verschillen tussen de risicopremies van de verzekeraars zijn aanzienlijk.

Maak je gebruik van het unieke concept van De Hypotheekfabriek dan betaal je slechts €99,- voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering is het invullen van een gezondheidsverklaring verplicht.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu