« Terug naar het overzicht

Woningbezitter negeert restschuld!

Geplaatst op: 8 oktober 2013

Twee op de drie woningbezitters voelen zich door de hypotheekverstrekkers niet of te laat geadviseerd over de gevolgen van de crisis en tasten daarmee in het duister over de impact hiervan op hun financiële situatie. Vreemd genoeg geeft ook een aanzienlijk deel aan geen behoefte te hebben om met de hypotheekverstrekker van gedachten te wisselen hoe een potentieel restschuldprobleem opgelost kan worden. Verhogen van bewustwording en proactief beheer zijn noodzakelijk om meer woningbezitters te bewegen naar een gezonde financiële huishouding. Dit blijkt uit het jaarlijkse hypothekenonderzoekmet als thema “Hypotheekklanten uit de crisis”.

Toenemende werkeloosheid en langdurig aanhouden van de crisis leiden er toe dat meer en meer woningbezitters niet meer aan hun betalingsverplichtingen voor de hypotheek kunnen voldoen. Daarnaast bouwt een steeds groter deel – van met name de jongere generaties – een restschuld op mocht de woning verkocht (moeten) worden. Afgelopen jaren hebben geldverstrekkers en adviseurs hier al op geanticipeerd met extra dienstverlening zoals budget coaching en proactief klantbeheer om preventief te zoeken naar versterking van de betaalbaarheid van de woonlasten of het terugdringen van de restschuld door extra aflossen.

Financiële buffer

Verder blijkt uit het onderzoek dat de Nederlanders veelal geen of een te lage financiële buffer voorhanden te hebben om bij wegvallen van het inkomen de woonlasten nog enkele maanden uit eigen middelen te kunnen voldoen.

Tijdig ingrijpen

Uit het onderzoek blijkt dat een grote groep – twee op de drie ondervraagde hypotheekklanten – zich ontoereikend geïnformeerd voelt door de hypotheekverstrekkers over hun financiële situatie. “Het klantbelang kan beter behartigd worden door tijdig ingrijpen. Ook en juist van de zijde van de hypotheekverstrekkers en intermediairs.”

Klant zit vaak niet te wachten op preventie

Hypotheekverstrekkers en intermediairs worstelen met preventie – het proactief benaderen van klanten met een hoog risico zonder betalingsachterstand. Vraag hierbij is hoe ver zij kunnen en mogen gaan met de klantselectie, de wijze van communiceren en de geboden oplossingen – de klanten voldoen immers nog steeds aan hun contractuele verplichtingen. Een belangrijk aspect daarnaast is de discussie over de klant verantwoordelijkheden en contractueel vastgelegde afspraken tussen verstrekkers en intermediairs over ‘klanteigenaarschap’. Wie heeft welke rol in de proactieve benadering naar de klant toe? En wat betaalt de klant voor het gegeven advies en aan wie? Deze vragen zijn – ook vanuit de toezichthouder – nog niet allemaal even scherp beantwoord, wat blokkades opwerpt voor het breed uitrollen van preventie. Hiermee is het klantbelang niet gediend.

 

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu