« Terug naar het overzicht

Wat betekent het regeerakkoord voor uw portemonnee?

Geplaatst op: 1 november 2012

De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, zorgpremies worden inkomensafhankelijk en de aow-leeftijd gaat snel omhoog. In het regeerakkoord staan veel maatregelen die ingrijpende gevolgen hebben voor uw portemonnee.

Wat betekent het akkoord voor u?

VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom sloten maandag na vijf weken onderhandelen een regeerakkoord. Hieronder een overzicht van de invloed van het regeerakkoord op uw portemonnee.

U krijgt minder hypotheekrenteaftrek en huren gaan omhoog

Huizenbezitters die een hypotheek hebben krijgen in de toekomst minder renteaftrek. Verder hebben nieuwe huizenkopers vanaf 2013 alleen nog recht op hypotheekrenteaftrek bij een aflossingsvrije hypotheek. Rente op restschuld is maximaal 5 jaar aftrekbaar. Voor hoge inkomens gaan huurprijzen harder omhoog. Ter compensatie wordt inkomenstenbelasting verlaagd.

Hoge inkomens betalen hoge zorgpremies

Het nieuwe kabinet schaft de zorgtoeslag af vanaf 2014. In plaats hiervoor worden premies voor de basisverzekering inkomensafhankelijk. Verder wordt het liggeld voor verblijf in ziekenhuizen geschrapt, maar betalen mensen wel 50 euro om gebruik te maken van spoedeisende hulp zonder tussenkomst van de huisarts.

Lees meer in het artikel Regeerakkoord: zorgtoeslag afgeschaft en inkomensafhankelijke zorgpremie

Minder lang ww

Als u werkloos raakt, heeft u vanaf 2014 maximaal 24 maanden recht op een ww-uitkering. Dit is fors korter dan de huidige maximale duur van 38 maanden. Ontslagvergoedingen gaan omlaag naar maximaal een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Meer belasting betalen over uw verzekeringspremies

In plaats van 9 procent, gaan verzekerden (behalve bij zorgverzekeringen en uitvaartverzekeringen) vanaf 1 april 2013 21 procent assurantiebelasting betalen over hun premies. Dit kost huishoudens gemiddeld 100 euro extra.

Later aow ontvangen

Begin oktober besloten de VVD en de PvdA al tot een versnelde verhoging van de aow-leeftijd. Vanaf 2013 gaat de aow-leeftijd stapsgewijs omhoog tot 67 jaar in 2021. Verder wordt de aow-partnertoeslag beperkt, er komt een doorwerkbonus en een speciale regeling voor vutters. Werknemers sparen iets minder pensioen.

Lenen voor  studie

Honderdduizenden studenten krijgen vanaf 2014 geen basisbeurs meer en moeten in plaats daarvan extra gaan lenen. De langstudeerboete wordt met terugwerkende kracht afgeschaft. De OV-jaarkaart wordt vervangen voor een kortingskaart.

Fors lagere kinderbijslag

De kinderbijslag voor oudere kinderen gaat omlaag tot het niveau van kinderen onder de 6 jaar. Dit kan per kind honderden euro’s per jaar schelen. Voor het kindgebonden budget komt een inkomenstoets.

Overige maatregelen

Arbeidskorting neemt toe met bedrag dat oploopt tot 500 euro extra in 2017.

De uitkering voor nabestaanden (ANW) duurt vanaf 2015 nog maar maximaal 1 jaar.

De vitaliteitsregeling wordt niet ingevoerd.

Inkomens boven 100.000 euro kunnen vanaf dat bedrag niet langer fiscaal vriendelijk sparen voor pensioen.

De vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt afgeschaft.

Accijns bier, wijn, sherry en port in 2014 met ongeveer 14 procent omhoog. Accijns op pakje sigaretten en pakje shag met ongeveer 9 cent omhoog.

Dieselaccijns stijgt 3 cent per liter in 2014. Accijns op lpg met 7 cent.

 

 

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu