« Terug naar het overzicht

Vragen over de levensloopregeling

Geplaatst op: 16 januari 2013

Per 1 januari 2013 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Vijf vragen en antwoorden voor mensen die wel tegoed hebben opgebouwd.

Kan ik mijn levensloopregeling doorzetten?

Nederlanders die op 31 december 2011 een tegoed van 3000 euro of meer hadden opgebouwd, kunnen tot 2022 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. Voor mensen die minder dan 3000 euro hebben gespaard, is het tegoed vrijgevallen per 1 januari 2013.

Kan ik het opgebouwde tegoed ook opnemen als ik meer dan 3000 euro opgebouwd heb?

Ja. Per 1 januari 2013 is de voorwaarde vervallen dat het tegoed alleen voor verlof opgenomen kan worden. Het opgebouwde tegoed kan contant opgenomen worden.

Moet ik belasting betalen over het opgebouwde tegoed?

Ja. Als het volledige tegoed in 2013 is opgenomen, dan is 80 procent van het opgebouwde tegoed tot en met 31 december 2011 belast. Als in 2012 ook nog levenslooptegoed is opgebouwd, wordt dat bedrag voor 100 procent meegeteld in de belastingheffing. Het daadwerkelijke tarief dat u betaalt, hangt af in welke belastingschijf u terechtkomt.

Als u geld opneemt, heeft u recht op een extra heffingskorting van 205 euro per jaar dat u heeft gespaard tot en met 2011. Na 2013 wordt het opgenomen tegoed voor 100 procent meegeteld bij uw inkomen.

Kan ik tegoed blijven opbouwen?

Ja, maar u heeft over de inleg sinds 1 januari 2012 geen recht meer op de levensloopverlofkorting van 205 euro per jaar. Tevens betaalt u vanaf 2013 geen sociale zekerheidspremies meer, wat leidt tot een lagere uitkering in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Is het verstandig om mijn tegoed op te nemen?

Dat is per situatie verschillend. Indien u in 2013 het gehele bedrag in een keer opneemt, kan het zijn dat u in een hoger belastingtarief terecht komt. Daarnaast kan uw hogere inkomen gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen, zoals zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Ook zullen sommige mensen te maken krijgen met 1,2 procent vermogensrendementsheffing als uw tegoed (deels) op uw spaarrekening terecht komt. De korting van 20 procent als u uw levenslooptegoed in een keer in 2013 opneemt zal dus niet voor iedereen interessant zijn.

 

 

 

 

 

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu