« Terug naar het overzicht

Voorstellen SER moeten economie uit het slop halen

Geplaatst op: 8 april 2013

Aanpassing van huizenprijzen en hogere dekkingsgraden van pensioenfondsen moeten de Nederlandse economie in stabieler vaarwater brengen, aldus een SER-verkenning.

De SER stelt onder meer voor om geleidelijk toe te werken naar een evenwichtigere verhouding tussen hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning (Loan To Value), zoals gebruikelijk is in de ons omringende landen. “Voor nieuwe hypotheken is in de afgelopen jaren een eerste stap gemaakt. Uiteindelijk is een verdere daling van LTV’s onontkoombaar, maar de timing hiervan luistert gezien de recessie nauw. Een daling van LTV’s vergt ook meer mogelijkheden om te sparen voor een eigen woning”, aldus de SER. Ook stelt de SER voor toe te werken naar een stabielere financiering van hypotheken. “Trek voor langlopende hypotheken meer langlopende financiering aan.”

Ook kan een wat hoger Nederlands aandeel in de beleggingen van pensioenfondsen een impuls geven aan de Nederlandse economie en een stabielere basis bieden voor de financiering van de hypotheekschuld. Volgens de SER heeft Van Dijkhuizen heeft hier waardevolle voorstellen voor gedaan. “Verder is het met het oog op groei en werkgelegenheid van belang om een goede kredietverlening aan het MKB veilig te stellen. Daarnaast is een wederopstanding van de onderhandse kapitaalmarkt voor leningen aan het MKB welkom.”

 

Over pensioenen: “Het huidige pensioencontract en de spelregels er omheen versterken de pieken en dalen van de economie als geheel. Het onlangs overeengekomen nieuwe pensioencontract kan in combinatie met het in de Hoofdlijnennota voorziene beleid tot een stabieler stelsel leiden. In aanvulling hierop zou de discontovoet binnen bepaalde randvoorwaarden minder gevoelig moeten worden voor de conjunctuur en daarmee meer stabiliserend werken.”

“Met het bereiken van een duurzaam evenwicht zal nog een aantal jaren gemoeid zijn. In de tussentijd is het zaak een goed begaanbaar transitie pad te kiezen. Belangrijke aandachtspunten voor de korte termijn zijn: de probleemhypotheken (het omgaan met restschulden);

de financiering van het MKB (voorkom dat krediet schaarste een rem zet op groeiherstel); en een goede overgang naar het nieuwe pensioencontract.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu