« Terug naar het overzicht

VNAB hekelt het verhogen van assurantiebelasting

Geplaatst op: 8 oktober 2012

De assurantiebelasting zou eerder verlaagd moeten worden dan verhoogd. Dat stelt de VNAB, de brancheorganisatie voor de (groot)zakelijke schadeverzekeringsmarkt.

 De VNAB: “In deze tijden, waarin het bedrijfsleven in zwaar weer verkeert en het aantal faillissementen ongekend hoog is, is een dergelijke  verhoging onverantwoord; het zal de economie juist schaden. Door de forse verhoging zullen vele bedrijven (verder) in de financiële problemen komen. Mogelijke gevolgen hiervan kunnen zijn dat ondernemingen uit kostenoverwegingen bepaalde risico’s niet langer verzekeren, dan wel de polisdekkingen beperken of hun eigen risico’s verhogen. Met alle negatieve gevolgen van dien bij een eventuele schade.” Bovendien moet er volgens de VNAB rekening mee worden gehouden dat internationaal opererende bedrijven, vanwege verhoging van de assurantiebelasting in deze omvang, zullen gaan zoeken naar beter betaalbare oplossingen in het buitenland. “Per saldo zal dit alles kunnen leiden tot afname van het premievolume in Nederland, hetgeen zal betekenen dat het aan extra belastinginkomsten geprognosticeerde bedrag niet zal worden gerealiseerd.” Tenslotte merkt de VNAB op dat schadeverzekeringen niet als ‘luxe producten’ beschouwd moeten worden, maar als broodnodige voorzieningen ter bescherming van de risico’s die bedrijven en particulieren lopen. “Het AB-tarief zou dan ook eerder verlaagd moeten worden naar 6 procent, zoals ook in het verleden het geval was.” Tot slot vraagt de VNAB de informateurs om bij een eventuele aanpassing van het tarief aandacht te besteden aan een degelijke en tijdige regeling van het overgangsrecht. “Bij de vorig jaar, overigens als tijdelijk, aangekondigde verhoging van de tarieven was dit niet het geval, hetgeen bij de invoering tot problemen en onduidelijkheid heeft geleid.”

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu