« Terug naar het overzicht

Verbond van verzekeraars pleit voor adviesgarantieregeling

Geplaatst op: 4 oktober 2012

“De klant mag niet de dupe worden van het faillissement van een adviseur. Daarom dienen adviseurs een Adviesgarantieregeling in het leven te roepen”.

“Wij kunnen een klant niet aan zijn lot overlaten als hij een complexe levenpolis met een looptijd van tien jaar of meer heeft en de adviseur ermee ophoudt”. Er wordt opgeroepen tot een adviesgarantregeling: “Het Verbond biedt hulp aan bij de verdere uitwerking hiervan.”

Het provisieverbod voor complexe en impactvolle verzekeringsproducten treedt per 1 januari volgend jaar in werking. Reden te meer dat het verbond stilstond bij de veranderende rol van het Verbond in de transitieperiode 2012-2014. In de eerste plaats zal het Verbond betrokken blijven bij het zorgzorgvuldig afhandelen van het lopende regelgevingproces, inclusief de Europese initiatieven die op stapel staan. Ook zal het Verbond toezien of de nieuwe regels in de praktijk doen wat ze moeten doen. Hierbij schetste de Verbondsdirecteur nogmaals de contouren van het systeem: “Betere kwaliteit van advisering, beter productaanbod, zuiverheid van belangen, uitbannen van misselling en de klant in staat stellen om welbewust keuzes te kunnen maken. Met andere woorden: het provisieverbod is geen doel, maar een middel. Bepalend voor de vraag of het doel wordt bereikt, is hoe de regelgeving in de praktijk uitwerkt.”

Het Verbond zal zijn leden faciliteren bij het vormgeven van ‘de nieuwe relatie’ tussen aanbieders, adviseurs en de klant. Hiervoor heeft de branchevereniging de website verbondoverdistributie.nl gelanceerd.

Het verbond stond ook stil bij een aantal thema’s waarover de standpuntbepaling in de bedrijfstak nog gaande is. Een van deze thema’s is het incassorecht (premie-incasso) of beter gezegd: het mogelijk vervallen ervan. De AFM heeft onlangs gepleit voor een verbod op premie-incasso. Het Verbond is net als de AFM tegen ongewenste prikkels, maar het komt wel aan op de uitwerking.

Ook heeft de AFM onlangs voorgesteld om in de Wft een generieke zorgplicht voor financiële dienstverleners op te nemen. Het Verbond heeft zich daartegen verklaard. In het beleid van verzekeraars staat het klantbelang centraal en daar is zorgplicht een elementair onderdeel van, maar naleving en controle van de zorgplicht zijn volgens het Verbond op voldoende manieren wettelijk gewaarborgd..

Een ander actueel thema is de aftrekbaarheid van advieskosten. Kosten van financieel advies voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsrente zijn nu al aftrekbaar. Het Verbond wil dat deze advieskosten ook na 1 januari 2013 aftrekbaar blijven. Samen met de OvFD overlegt het Verbond met het ministerie van Financiën over de oprichting van een zogenoemde ‘fronting desk’. Financieel adviseurs zouden hun advieskosten doorgeven aan deze desk, die alle gegevens controleert en deze vanuit één kanaal op een presenteerblaadje aanbiedt aan de Belastingdienst. Hiermee komt de branche tegemoet aan het administratieve bezwaar van de Belastingdienst, die met een desk te maken krijgt in plaats van ruim acht duizend adviseurs.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu