« Terug naar het overzicht

Verbond van verzekeraars hekelt het Lenteakkoord opnieuw

Geplaatst op: 24 augustus 2012

De plannen van het kabinet met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek helpen de woningmarkt van de regen in de drup en moeten daarom dringend worden bijgesteld. Aldus het Verbond van Verzekeraars over de doorrekening van de kabinetsplannen van DNB en het CPB.

Volgens DNB leiden de maatregelen voor de woningmarkt tot een extra daling van huizenprijzen met maximaal 9 procent. CPB raamt een daling van gemiddeld vier procent. Meer woningbezitters komen door deze prijsdaling met de hypotheek ‘onder water’ te staan (bij verkoop van het huis blijft er een restschuld over), aldus DNB. Het bedrag dat een starter op de woningmarkt kan lenen, daalt volgens DNB zo’n negen procent. Daarnaast stelt DNB dat het kabinet als gevolg van andere onderdelen uit het Lenteakkoord rekening moet houden met een tijdelijke “verslapping van de woningmarkt”.

De bevindingen van DNB en het CPB sporen met de waarschuwingen die het Verbond van Verzekeraars in april dit jaar uitte, toen het zogeheten Lenteakkoord was uitgelekt. “Onze zorgen worden helaas bevestigd”, aldus algemeen directeur Richard Weurding. “Maar de Tweede Kamer heeft nog de kans om deze plannen te heroverwegen, in afwachting van een meer doordachte aanpak door een nieuw kabinet.”

De oorzaak voor de negatieve effecten van het kabinetsbeleid is gelegen in de verplichting voor alle nieuwe huiseigenaren om de hypotheek annuïtair af te lossen. Zo’n hypotheek brengt voor woningeigenaren hogere woonlasten met zich mee dan de meest populaire hypotheekvorm van dit moment, een lening waarbij wordt afgelost via een spaar- of levenhypotheek. Daardoor daalt het bedrag dat toetreders op de woningmarkt kunnen lenen en komen de prijzen verder onder druk te staan.

Het Verbond bepleit een brede aanpak van de woningmarkt, waarbij de nadruk verschuift van maximaal lenen naar bouwsparen, met een geleidelijke afbouw van de hypotheekschuld. De hypotheekrenteaftrek zou over een reeks van jaren geleidelijk tot 30 procent moeten worden verlaagd, conform voorstellen die hierover eerder door een groep van 22 hoogleraren zijn gedaan. De inkomsten kunnen aan de burger geheel of gedeeltelijk worden teruggeven via een verlaging van de inkomstenbelasting, waardoor de koopkrachteffecten beperkt blijven. “Zo bewerkstellig je een zachte landing, en draai je de woningmarkt niet verder op slot”, aldus Weurding.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu