« Terug naar het overzicht

Veranderingen in 2013

Geplaatst op: 30 december 2012

Per 1 januari veranderen er weer een hoop regels en wetten in Nederland. Een selectie:

Op 1 januari gaat de aangepaste Drank- en Horecawet in en zijn de regels voor de verkoop van alcohol aan jongeren strenger. Jongeren onder de 16 jaar zijn straks strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op straat of op andere plekken in de openbare ruimte, zoals in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park. Het maakt niet uit of het gaat om zwak alcoholische drank of sterke drank.

Bestuurders en commissarissen in de financi├źle sector moeten verplicht een bankierseed afleggen, een eed of belofte dat ze hun functie integer en zorgvuldig zullen uitoefenen en daarbij het belang van de klant centraal stellen.

De 25 regiokorpsen en het Korps landelijke politiediensten gaan op in de nationale politie. Dat zal bestaan uit tien regionale eenheden, een landelijke eenheid en een ondersteunende dienst. De korpschef wordt belast met de leiding en het beheer van de nationale politie.

Het aantal arrondissementsrechtbanken wordt teruggebracht naar tien (nu 19). Het aantal gerechtshoven gaat van vijf naar vier. In april wordt het arrondissement Oost-Nederland op verzoek van de Eerste Kamer vervolgens gesplitst, waarna er dus 11 rechtbanken zijn.

Verdachten die voor de strafrechter moeten komen krijgen meer invloed op de samenstelling van het procesdossier. Wettelijk wordt vastgelegd dat de verdachte of zijn advocaat het openbaar ministerie kan verzoeken informatie aan het procesdossier toe te voegen. Voor een verdachte is de inhoud van het procesdossier van groot belang voor zijn verdediging en voor zijn invloed op het verloop van het onderzoek.

Er komt een einde aan de gemeentelijke brandweer. Alle taken van de brandweer worden vanaf 1 januari 2013 door de veiligheidsregio uitgevoerd.

Automobilisten kunnen voortaan sneller inspelen op actuele situaties op de weg. Vanaf 1 januari worden verkeersbesluiten, zoals wegaanpassingen, sneller elektronisch bekendgemaakt. Op routeplanners en navigatiesystemen is daardoor de actuele situatie snel te zien.

Vanaf 19 januari gelden overal in Europa dezelfde regels voor rijbewijzen. De hele EU kent dan het rijbewijs op creditcardformaat, dat beter beveiligd is tegen fraude dan het oude rijbewijs. De geldigheid van rijbewijzen voor vrachtwagen en bus gaat van 10 naar 5 jaar, voor personenauto’s verandert er niks.

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu