« Terug naar het overzicht

Tekort aan woningen neemt fors toe

Geplaatst op: 28 oktober 2013

Het woningtekort neemt tot 2020 toe van 160.000 naar 290.000 woningen. De achterblijvende productie is de voornaamste reden van het groeiende tekort. Met name de Randstad gaat dit merken.

Sinds het begin van de crisis in 2009 ligt de productie aanmerkelijk lager dan de jaren daarvoor. Doordat het aantal huishoudens blijft groeien, zal de druk op de woningmarkt verder toenemen.

Na 2009 is het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen gedaald van 80.000 naar nog geen 60.000 per jaar. Oorzaken achter deze terugval zijn een verminderd consumentenvertrouwen, toegenomen werkloosheid, negatieve inkomensvooruitzichten van met name starters op de woningmarkt en de aanscherping van de regels omtrent hypotheekverstrekking.

Ondanks dat de koopmarkt eerste tekenen van herstel vertoont, is de verwachting van Rijk en bouwers dat ook de komende jaren niet meer dan 60.000 woningen gebouwd zullen worden. Rekening houdend met sloop en samenvoegingen van woningen neemt hierdoor de voorraad jaarlijks toe met ongeveer 40.000 à 45.000.

Tegenover deze uitbreiding staat een groei van het aantal huishoudens van circa 60.000 huishoudens. Deze groei is vooral afkomstig van de instroom van migranten uit (Oost-)Europese landen en de voortgaande individualisering. Van elke vijf extra huishoudens die er de komende jaren bijkomen, zijn er vier alleenstaand. De combinatie van meer huishoudens en minder productie zal resulteren in een toename van het tekort.

Vorig jaar waren er al signalen vanuit de bouwers dat het woningtekort scherp zou kunnen gaan oplopen.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu