« Terug naar het overzicht

Sterke sanering van aantal financieel adviseurs verwacht

Geplaatst op: 10 september 2012

Het aantal financiële intermediairs zal de komende jaren fors afnemen. Dit blijkt uit het rapport Marktraming financiele intermediairs 2016.

Het rapport bevat een analyse van de ontwikkelingen waarmee financiële intermediairs nu en in de komende jaren worden geconfronteerd, om op basis daarvan een gewogen voorspelling te doen van het aantal financiële intermediairs in 2016.

“De branche van assurantietussenpersonen staat sterk onder druk. Het slechte economische klimaat zorg ervoor, dat consumenten minder uitgeven, ook aan verzekeringen. Bedrijven investeren minder, het aantal faillissementen neemt toe en de werkeloosheid stijgt, waardoor ook de zakelijke markt in zwaar weer verkeert. Daarnaast is er veel concurrentie van direct writers en vergelijkingssites op Internet. Tenslotte zorgen het aanstaand provisieverbod en strengere deskundigheidseisen voor een toenemende wet- en regelgeving druk”, aldus de onderzoekers.

Het aantal financiële intermediairs is sinds 2008 al teruggelopen van ongeveer 10.000 naar circa 8.200. In het rapport wordt onderbouwd welke trends daaraan ten grondslag liggen en wat de impact is op de verschillende deelmarkten voor financieel advies: schade, leven, hypotheken en collectief pensioen.

Daarnaast wordt een uitgebreide cijfermatige beschrijving gegeven van de verschillende spelers actief in de distributie van verzekeringen en hypotheken, te weten: banken, verzekeraars, herverzekeraars, financiële intermediairs, gevolmachtigden, serviceorganisaties, brancheorganisaties en keurmerken en registers. Conclusie hieruit is dat de transparante werkwijze en de extreem lage prijsstelling van De Hypotheekfabriek toonaangevend zal zijn voor de toekomst.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu