« Terug naar het overzicht

Steeds strenger acceptatiebeleid bij hypotheekverstrekkers

Geplaatst op: 6 maart 2019

De Nederlandse vereniging van hypothecair planners NVHP roept consumenten op extra terughoudend te zijn met de aankoop van een woning zonder het voorbehoud dat een passende hypothecaire geldlening kan worden gesloten. Directe aanleiding hiervoor is een trend naar wijzigingen in het acceptatiebeleid bij banken en andere geldverstrekkers.

De gebruikelijke situatie bij de aankoop van een woning is dat de consument eerst overeenstemming bereikt met de verkoper van de woning over de prijs en leverdatum van de woning om vervolgens een geldlening (hypotheek) bij de bank aan te gaan om de koopprijs te financieren.  Het is verstandig en gebruikelijk om de aankoop van de woning aan te gaan onder de ontbindende voorwaarde dat de koper van de woning op marktconforme condities een geldlening kan aangaan. Lukt dit niet dan kan de koper van de woning de koop binnen een bepaalde periode zonder kosten ongedaan maken.

Financieringsvoorbehoud

In de huidige markt, waarin sprake is van meer vraag dan aanbod met betrekking tot bepaalde woningen, komt het steeds vaker voor dat consumenten een woning kopen zonder financieringsvoorbehoud. Lukt het de koper vervolgens niet om een financiering aan te gaan en kan daarom de overeenkomst tot koop niet worden nagekomen, dan is de koper vaak aan verkoper een aanzienlijke boete verschuldigd. Deze bedraagt vaak minimaal 10% van de afgesproken koopsom.

Zekerheid

Geldverstrekkers mogen op grond van de wet alleen een financiering verstrekken als er voldoende zekerheid bestaat dat de lening voor de koper ook op langere termijn draagbaar is. Belangrijke informatie om dit te bepalen zijn het inkomen van de consument, de waarde van de woning en de hoogte van de lening. Verstandige consumenten die overwegen een woning te kopen oriënteren zich eerst binnen welke bandbreedte op grond van deze drie elementen, banken bereid zijn een lening aan te gaan. Vervolgens doen zij er verstandig aan om los van deze ‘formele normen’ te onderzoeken wat de daadwerkelijke betaalbaarheid van de maandlasten is. Op deze manier kan men direct zoeken naar woningen waarvan aangenomen kan worden dat hiervoor later ook een passende hypotheek kan worden verkregen.

 

© 2023 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu