« Terug naar het overzicht

Starterslening blijft bestaan

Geplaatst op: 31 augustus 2016

De Starterslening krijgt toch een vervolg. Het financiële steuntje in de rug voor starters op de koopwoningmarkt blijft in de basis hetzelfde. “Alleen ‘onder de motorkap’ verandert een aantal kenmerken van de lening”, laat het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) weten.

De lening verandert in eerste oogopslag niet: lokaal aangeboden, de eerste drie jaar maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). “Om dit mogelijk te maken, hebben we de Combinatielening aan het pakket toegevoegd. Uit deze lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald. Zo blijft deze voldoen aan de verplichte aflossingseis”, aldus de SVn.

Waarborging WEW
Het WEW vindt dat een eigen woning voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar moet zijn. Volgens de SVn is het een belangrijke zekerheid voor starters en gemeenten dat het WEW nu ook de gewijzigde lening waarborgt. “Bovendien is het waarschijnlijk dat door de verplichte annuïtaire aflossing op de hypotheek minder vaak een beroep hoeft te worden gedaan op NHG.” De Combinatielening valt niet onder de waarborging van het WEW, zo laat het fonds weten. “In het geval van een verliesdeclaratie bij het WEW, neemt SVn de resterende Combinatielening voor haar rekening. Bij verkoop met verlies wordt de starter hierdoor niet met een onverwachte restschuld geconfronteerd.”
Geen uitzondering meer
Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Hypotheken die vanaf die datum zijn aangevraagd, moeten verplicht vanaf de eerste dag lineair of annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening voor een periode van 3 jaar een uitzondering gemaakt. Deze uitzondering eindigt op 31 december 2016. Gemeenten kunnen ook nog steeds lokale voorwaarden stellen en voor starters blijft de lening de eerste drie jaar maandlastenvrij.”

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu