« Terug naar het overzicht

Starter koopt woning op latere leeftijd

Geplaatst op: 26 september 2018

Van de huidige woningeigenaren in Nederland geeft 70% aan dat ze hun eerste woning kochten voor hun dertigste jaar. Van de groep huishoudens die in de toekomst verwacht een eerste woning te kopen denkt nog maar 59% dit voor zijn of haar dertigste jaar te kunnen doen.
Strengere regels rondom hypotheekverstrekking zorgen ervoor dat starters meer eigen vermogen nodig hebben voor het kopen van een woning dan vijf jaar terug. Hierdoor zullen starters hun koopwens vaker uitstellen. De gemiddelde leeftijd van starters op de woningmarkt neemt hierdoor toe en jongeren zullen voor de aankoop vaker een beroep moeten doen op hun ouders. Dit blijkt uit de nieuwste ING International Survey.
Hieruit blijkt tevens dat 19% van de Nederlanders vindt dat ouders verplicht zijn hun kind financiële steun te bieden bij de aankoop van een woning. Dit is een stuk lager dan in Europa, waar dit 44% is. Hieruit blijkt maar weer het unieke karakter van de woningmarkt in ons land.
Op de vraag of het een goede investering is om de woning van je kind mee te financieren, antwoordt 47% van de Nederlanders positief. Dit suggereert volgens ING dat Nederlanders die hun kind helpen een woning te financieren dit niet puur uit plichtsbesef doen, maar dat ook het financiële motief meespeelt.
Relatief weinig respondenten blijken een woning te willen delen met familie. 6% zegt een woning met volwassen familieleden uit meerdere generaties te willen delen, tegenover 13% van de Europese huishoudens. Op de vraag of ze dit wel zouden overwegen, geeft 26% aan dit te willen doen. In Europa staan meer huishoudens open voor het concept ‘wonen met familie’: 34% van de Europeanen geeft aan dit te willen overwegen. De meest genoemde voordelen zijn geldbesparing, een oppas voor de kinderen en zorg kunnen bieden aan hulpbehoevende ouders.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu