« Terug naar het overzicht

Sociaal akkoord: Wat verandert er?

Geplaatst op: 12 april 2013

De WW-duur wordt niet beperkt en de versoepeling van het ontslagrecht wordt uitgesteld. Het kabinet Rutte II is donderdag tot een sociaal akkoord gekomen met werkgevers- en werknemersvakbonden. Wat verandert er en wat betekent dit voor u?

In het sociaal akkoord van donderdagavond zijn voor zover nu bekend vooral maatregelen uit het regeerakkoord die worden versoepeld of teruggedraaid.

Hieronder een kort overzicht:

WW-duur toch niet verkort

De maximale WW-duur die nu op 38 maanden ligt, zou in plannen van het regeerakkoord worden ingekort tot 2 jaar. Deze beperking blijft voor de wettelijke WW-duur, het derde jaar moet apart geregeld worden door werkgevers en werknemers bij cao-onderhandelingen. De wettelijke WW-duur zal vanaf 2016 stapsgewijs worden afgebouwd met een maand per kwartaal. De hoogte van de WW zou volgens het regeerakkoord in het tweede jaar op 70 procent van het minimumloon uitkomen in plaats van op 70 procent van het laatstverdiende salaris. In het sociaal akkoord is besloten de WW toch op het 70 procent van het laatstverdiende loon te laten. De WW-premie voor werknemers keert terug.

Versoepeling ontslagrecht deels uitgesteld

In het regeerakkoord werden maatregelen genomen om het voor werkgevers gemakkelijker te maken om werknemers te ontslaan. Er zou een maximale ontslagvergoeding komen van een half maandsalaris per dienstjaar tot een maximum van 75.000 euro. De maximale ontslagvergoeding komt er nu wel voor werknemers met een inkomen boven de 75.000 euro. Verdere aanpassing van het ontslagrecht (bijvoorbeeld de stap naar één ontslagformule en een ontslagvergoeding van een derde tot een half maandsalaris per dienstjaar) wordt voorlopig uitgesteld tot 2016.

Andere zaken die van de baan zijn door het sociaal akkoord:

– Het kabinet haalt de extra bezuinigingen van ruim 4 miljard voor 2014 voorlopig van tafel. Dat betekent dat de nullijn in de zorg ook van de baan is. In augustus bekijkt het kabinet of de ingrepen nog nodig zijn.

– Het kabinetsplan om bedrijven te verplichten 5 procent arbeidgehandicapten in dienst te nemen, wordt voorlopig niet in praktijk gebracht. Werkgevers en overheid gaan proberen de komende 14 jaar in totaal 125.000 arbeidsgehandicapten aan werk te helpen. Zijn er onvoldoende vorderingen, dan wordt de verplichte quotering in 2017 opnieuw bekeken.

Wat komt wel?

– Er komt een betere overbruggingsregeling voor mensen die al gestopt zijn met werken en getroffen worden door de verhoging van de AOW-leeftijd. Hun inkomensachteruitgang wordt gecompenseerd tot 200 procent van het minimumloon per persoon en tot 300 procent voor een huishouden.

– 35 werkpleinen die mensen moeten begeleiden bij het zoeken van werk.

– De sociale partners willen flexcontracten beperken. Verder moet er een verbod komen op nulurencontracten in de zorg.

Pensioenopbouw

Het maximale percentage dat mensen via hun loonstrookje aan pensioen opbouwen werd in het regeerakkoord verlaagd van 2,15 naar 1,75 procent van het bruto inkomen. Deze maatregel wordt door de onderhandelaars (kabinet, werkgevers en werknemers) de komende maanden heroverwogen.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu