« Terug naar het overzicht

‘Plannen woningmarkt steeds ongeloofwaardiger’

Geplaatst op: 18 december 2012

De Eerste Kamer zou, nu er een conflict lijkt te ontstaan tussen het kabinet en de sociale partners, de al afgesproken plannen omtrent de woningmarkt dinsdag af moeten wijzen.

Deze oproep doet Vereniging Eigen Huis. Maandag wordt er in de Eerste Kamer gesproken over voorgestelde wijzigingen voor de woningmarkt,  zoals het verplicht stellen van volledige aflossing bij nieuwe hypotheken vanaf 2013.

“De maatregelen zijn, nu de discussie hierover ook bij de sociale partners is opgelaaid, steeds ongeloofwaardiger. Niemand denkt dat de plannen stand zullen houden. Ze zullen vroeg of laat toch aangepast worden”, zo waarschuwt VEH voor ‘zwabberbeleid’ van het kabinet.

“Daarom pleiten wij nogmaals voor een jaar uitstel, zodat het kabinet met een pakket aan maatregelen voor de woningmarkt kan komen.”

Ongemakkelijk

VEH stelt verheugd te zijn dat de sociale partners ook een steeds ‘ongemakkelijker gevoel’ krijgen bij de kabinetsplannen woningmarkt, na eerdere oproepen van de werkgeversvereniging VNO-NCW hierover.

“Ze zijn bij de FNV enorm geschrokken van de golf aan ontslagen in de bouw, door de malaise op de woningmarkt.”

“Wij wijzen er al enige tijd op dat het een illusie is om te denken dat je economisch herstel kunt krijgen zonder de woningmarkt aan te pakken.”

Verplicht aflossen

De sociale partners zouden er bij het kabinet onder meer voor pleiten het verplicht aflossen bij nieuwe hypotheken te beperken tot 50 procent van de schuld, zo bevestigen bronnen.

Hij wijst daarbij op berekeningen van De Nederlandsche Bank, die stelt dat het verplichte aflossen bij hypotheken leidt tot een 9 procent prijsdaling van de woningen.

“Maar het kabinet moet nu niet de zoveelste pleister gaan plakken, daar is de patiënt niet mee geholpen. Het is tijd voor een jaar herbezinning.”

Huurmarkt

Minister Stef Blok (Wonen) gaf onlangs ook aan nog eens te willen kijken naar de plannen rondom de huurmarkt, bijvoorbeeld naar de maatregel uit het regeerakkoord dat de huren voortaan moeten worden vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van de woning.

Verhuurders mogen jaarlijks maximaal 4,5 procent van deze waarde aan huur gaan vragen, zo is afgesproken in het regeerakkoord. Ook worden woningcorporaties geconfronteerd met een verhuurdersheffing van 2 miljard per 2014.

Heffing

De vakbonden zouden er echter voor pleiten dat woningcorporaties die extra investeren door bijvoorbeeld nieuwe woningen te bouwen niet te maken krijgen met de verhuurdersheffing.

De werkgevers zouden de huren juist nog extra willen kunnen verhogen, door de maatregel van 4,5 procent van de WOZ-waarde los te laten. VEH denkt dat de sociale partners het voor het einde van het jaar niet eens gaan worden over de plannen. “Het is mooi dat de verschillende elementen worden besproken in het sociale overleg, maar dit betekent wel dat de Eerste Kamer de plannen nu af moet wijzen.”

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu