« Terug naar het overzicht

‘Pensioenpakket 2013 mist kansen’

Geplaatst op: 24 september 2012

Demissionair staatssecretaris De Krom (SZW) heeft het pakket aan pensioenmaatregelen voor het jaar 2013 gepresenteerd. De Pensioenfederatie constateert dat er kansen zijn gemist. Vooral op het gebied van eventuele premiestijgingen blijft veel onzekerheid bestaan.

Het is verstandig dat pensioenfondsen de mogelijkheid krijgen om de verlaging van pensioenen te spreiden over meerdere jaren, aldus de Federatie. Dit geeft deelnemers en gepensioneerden meer gelegenheid zich voor te bereiden op een lager pensioen. Daarnaast voorkomt een dergelijke maatregel dat de koopkracht van gepensioneerden volgend jaar te ernstig wordt aangetast. Er staan gepensioneerden immers meer maatregelen te wachten, niet alleen vanuit de pensioensector. Ook het spreiden van de pensioenverlagingen vindt de Pensioenfederatie verstandig, gelet op de verwachte inkomensontwikkeling in 2013.

Het is positief dat de maatregelen van De Krom premiestijgingen voor 2013 zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Mogelijke premiestijgingen kunnen voortvloeien uit het handhaven van een beleidsregel van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Volgens die beleidsregel moet de pensioenpremie bijdragen aan financieel herstel wanneer een pensioenfonds kampt met een dekkingstekort.

De Pensioenfederatie zegt het principieel oneens te zijn met deze beleidsregel, omdat de uitgangspunten ervan onvoldoende tegemoetkomen aan de noodzaak van een evenwichtige belangenafweging. Werkenden zouden zo immers een onevenredig deel van de rekening moeten betalen. Wel moet de pensioenpremie gemiddeld kostendekkend zijn. Dit draagt bij aan de financiële gezondheid van pensioenfondsen, zonder dat het noodzaakt tot sterk fluctuerende premies. De Pensioenfederatie heeft de hoofdlijnennota van de minister van SZW van mei 2012 over de herziening van het financieel toetsingskader zo gelezen, dat de beleidsregel in 2014 komt te vervallen, en vindt het een gemiste kans dat de beleidsregel niet al in 2013 vervalt.

Voor jongeren betekent de beleidsregel dat zij na 2013 mogelijk meer premie moeten betalen, terwijl zij vanwege versobering van de fiscale regels (het zogenoemde Witteveenkader) minder pensioenaanspraken voor die premie opbouwen. Deze aanspraken worden mogelijk ook nog eens gekort.

Verder heeft de Pensioenfederatie moeite met de discontovoet, die ‘ongeloofwaardig’ is, maar waar De Krom in zijn pakket geen rekening mee houdt.

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu