« Terug naar het overzicht

Overschot op de lopende rekening van Nederland licht gedaald

Geplaatst op: 17 september 2012

Het overschot op de lopende rekening is in het tweede kwartaal van 2012 uitgekomen op EUR 11,2 miljard. Dat was minder dan in het voorafgaande kwartaal, toen voor het eerst de grens van EUR 17 miljard werd overschreden. Ten opzichte van het (beter vergelijkbare) tweede kwartaal van 2011 was eveneens sprake van een daling, met EUR 1,5 miljard euro. Dat weerspiegelde voornamelijk een afgenomen overschot op de inkomensbalans. 
Het lopende rekeningoverschot liet in het tweede kwartaal van 2012 een daling zien, na tot dan toe ruim drie jaren gestaag te zijn gegroeid. Voor het eerst sinds 2009 viel het overschot daardoor ook op jaarbasis licht terug, van net boven tot net onder de 60 miljard euro (grafiek). Dat is ruim 10 procent van het bruto binnenlands product.

De grootste bijdrage aan het lopende rekeningoverschot werd zoals gebruikelijk weer geleverd door het overschot op de goederenbalans. Dat kam uit op EUR 9,7 miljard, vrijwel hetzelfde bedrag als in het tweede kwartaal van 2011. De export van goederen, inmiddels ruim 100 miljard euro per kwartaal,  nam met 6 procent in waarde toe (ten opzichte van 2011:K2), de import met 7 procent, beide voornamelijk door volumegroei. Met vergelijkbare percentages stegen ook de export en import van diensten. Het overschot op de dienstenbalans bedroeg onveranderd EUR 2,1 miljard. 

Het surplus dat Nederland overhoudt aan de internationale handel in goederen en diensten, nam niet verder toe. Dat contrasteerde met het beeld van de afgelopen jaren. Na een tijdelijke inzinking in de loop van 2009 was het gecombineerde goederen- en dienstensurplus onafgebroken gegroeid, van EUR 40 miljard op jaarbasis tot EUR 58 miljard. Dat was vooral te danken geweest aan een herstel van de goederenuitvoer. 

Daarnaast weerspiegelde de groei van Nederlands overschot op de lopende rekening de afgelopen jaren toenemende inkomens op directe investeringen en beleggingen in het buitenland. In het tweede kwartaal van 2012 echter vertoonde het overschot op de inkomensbalans voor het eerst sinds lange tijd een substantiële daling, van EUR 3,2 miljard (2011:K2) naar EUR 1,1 miljard. Bezien op jaarbasis – omdat vanwege dividendbetalingen vooral ook hier seizoensinvloeden groot zijn – bedroeg het overschot op de inkomensbalans nu een kleine EUR 12 miljard. Nederlandse multinationals leveren daaraan nog altijd een grote bijdrage. Hun in het buitenland behaalde winsten betekenen inkomen voor ons land, mede doordat daarvan in de praktijk een deel wordt ingehouden (geherinvesteerd) in plaats van weer als inkomen aan buitenlandse beleggers te worden uitgekeerd.

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu