« Terug naar het overzicht

NHG-Tarief omhoog na toename van verliesdeclaraties

Geplaatst op: 17 januari 2013

Het aantal verliesdeclaraties bij het Waarborgfonds Eigen Woning is vorig jaar met 75 procent gestegen tot 3549 (2011: 2004). In totaal keerde het fonds 96,9 miljoen euro uit (2011: 60,9 miljoen). Dit jaar wordt een verdere toename tot 4000 à 4500 schadegevallen verwacht. “Uit voorzorg” is de NHG-premie dit jaar verhoogd van 0,7 tot 0,85 procent van de hypotheeksom.

In 2012 hebben in totaal 93.700 huishoudens 2011 (97.500) de aankoop van een woning gefinancierd met NHG. Binnen de NHG-kostengrens van 320.000 euro koos circa 90 procent van de kopers voor een lening met NHG. Het aantal nieuwe garanties voor woningverbetering nam met een derde af van 32.800 in 2011 naar 22.100 in 2012. Deze forse daling is het gevolg van het feit dat woningverbetering – waaronder achterstallig onderhoud en energiebesparing – niet meer volledig kan worden meegefinancierd. “De nieuwe hypotheekregels leiden ertoe dat ongeveer 40 procent van de investering uit eigen spaargeld moet worden betaald”, zegt Karel Schiffer, directeur van de Nationale Hypotheek Garantie.

Ondanks de gedaalde huizenprijzen ligt het gemiddelde verlies per woning (34.000 euro) op hetzelfde niveau als in 2011. Dit is mede het gevolg van het NHG-beleid waarin bij gedwongen verkoop samen met de geldgevers een onderhandse verkoop wordt bevorderd in plaats van verkoop via de veiling. Doel hiervan is het verhogen van de opbrengst van de woning en daarmee beperking van de restschuld. In 2012 vond 13 procent van de verkopen plaats via de veiling. In 2011 was dit nog 25 procent.

Het garantievermogen van het waarborgfonds steeg in 2012 met 53 miljoen euro tot 782 miljoen euro. Doordat de hogere verliezen over 2012 werden gecompenseerd door de premie-inkomsten voor nieuwe garanties bleef het weerstandsvermogen op peil. Voor 2013 wordt rekening gehouden met een verdere toename van het aantal verliesdeclaraties en een afname van het aantal nieuwe garanties. Mede door de premieverhoging vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe garanties verwacht het waarborgfonds ook dit jaar af te sluiten met een positief resultaat. Aanspraken op de ‘achtervangfunctie’ van het fonds worden niet verwacht.

 

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu