« Terug naar het overzicht

NHG premie drempel voor starters?

Geplaatst op: 25 september 2017

Het WEW (waarborg fonds eigen woning) deelt de zorg van Vereniging Eigen Huis, dat de NHG premie een drempel kan opwerpen voor met name starters, om een veilige hypotheek, mét NHG te sluiten.
Waar VEH het echter zoekt in verlaging van de premie, wat tot gevolg heeft dat de drempel blijft bestaan, zoekt het WEW liever naar een structurele oplossing, die toekomstbestendig is.
Het streven van WEW is dat koopstarters de NHG-premie kunnen blijven betalen, ongeacht de hoogte van die premie, én het Waarborgfonds ook bij een volgende crisis voldoende robuust is om woningeigenaren bij te staan met woningbehoud of het wegnemen van een restschuld.
Daarom pleit het WEW voor het mogelijk maken van het meefinancieren van de NHG premie in 2018. Dit heeft het WEW tijdens de hoorzitting over starters op de woningmarkt in de Tweede Kamer ook naar voren gebracht.
Want het WEW ziet dat steeds meer starters tegen de maximale LTV financieren. Hierdoor wordt er nu al vaker voor gekozen om een hypotheek zonder NHG af te sluiten. Immers, de premiekosten van de NHG moeten starters uit eigen middelen betalen. Door starters op de woningmarkt de mogelijkheid te bieden om bepaalde kosten mee te financieren bovenop de maximale LTV, bieden we hen de kans om, ook indien zij geen toegang hebben tot aanvullende financiële middelen, toch de woning te financieren. Daardoor hoeven zij niet uit te wijken naar meer risicovolle consumptieve kredieten zoals we dat bijvoorbeeld in Denemarken steeds meer zien.
In geval van de premie voor een NHG heeft dit daarboven, het voordeel, dat daarmee juist de lening meer verantwoord wordt, door de restschuldverzekering. Hierdoor wordt het vangnet van NHG behouden, dat kan helpen onvoorziene omstandigheden als scheiding, ontslag of overlijden van een partner financieel beter op te vangen. Zeker in een tijd waarin het risico van het kopen van een huis steeds meer bij de consument komt te liggen door aanpassing van de LTV, is dit vangnet voor deze groep juist van belang. Het simpelweg verlagen van de premie heeft gevolgen voor de grootte van het vangnet dat het NHG kan bieden.
In tijden van opgaande economie is het verstandig om buffers te versterken. WEW ziet het garantievermogen inderdaad stijgen en dat was ook vanuit prudentiële overwegingen nodig. Maar de solvabiliteit is, ondanks dat deze aan onze normen voldoet, nog steeds volatiel. Een daling van de huizenprijzen met 5% zorgt ervoor dat de solvabiliteit weer fors daalt. WEW streeft naar een stabiele lange termijn premie. Op dit moment is nog te veel onzekerheid om te kunnen vaststellen dat deze lager ligt dan de huidige 1%. Daarom heeft het WEW met de ministeries van BZK en Financiën afgesproken over maximaal twee jaar de risiconormen samen te evalueren, waarbij ook deze stabiele lange termijn premie onderdeel zal zijn van gesprek. Uiteraard is WEW over deze stabiele premie niet alleen in gesprek met het Ministerie, maar ook met haar belangrijkste stakeholders, waaronder Vereniging Eigen Huis.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu