« Terug naar het overzicht

NHG-hypotheek vergt daling huizenprijs 5 tot 10 procent

Geplaatst op: 7 november 2012

Huiseigenaren kunnen in 2013 fors minder lenen door de aanscherping van de leenregels voor de Nationale Hypotheekgarantie. Huizenprijzen zouden 5 tot 10 procent moeten dalen om die klap op te vangen.

Afgelopen week werd duidelijk dat het kabinet Rutte 2 door wil gaan met het plan uit het Lente-Akkoord, om voor nieuwe hypotheekleningen te eisen dat deze annuïtair of lineair worden afgelost.

Deze aflossingsplicht brengt hogere nettolasten mee, omdat in de loop der jaren minder aftrekbare rente voor de inkomstenbelasting beschikbaar is. Daar staat tegenover dat de hypotheekschuld aan het eind van de rit is verdwenen.

Aflossing hypotheek doorstromers

Deze regeling heeft in 2013 echter ook gevolgen voor oude hypotheekleningen, als woningbezitters verhuizen.

De NHG-regeling biedt banken zekerheid over het incasseren van een restschuld in geval van wanbetaling, en kent daardoor meestal iets lagere percentages voor de bruto hypotheekrente. Sinds de crisis van 2008 is de populariteit van NHG-hypotheken sterk gestegen. Zo werden in 2011 136.500 hypotheekleningen met NHG-garantie verstrekt, het hoogste aantal sinds de introductie van de regeling in 1995.

Dit jaar mag tot 320 duizend euro van de kosten van een woning bij aankoop onder de NHG-regeling gefinancierd worden. Maar de regels voor de NHG-garantie worden in 2013 verder aangescherpt.

Leencapaciteit lager

Volgens de VEH moeten huiseigenaren met bijvoorbeeld een spaar- en een aflossingsvrije hypotheek deze bij verhuizing omzetten in een annuïtaire hypotheek om de NHG-garantie te behouden. Hiermee komen ook zogenoemde ‘doorstromers’ onder het nieuwe fiscale regime te vallen, als ze een NHG-hypotheek hebben.

Intermediair De Hypotheekfabriek rekende woensdag de gevolgen voor diverse inkomensgroepen door. Daaruit blijkt dat de leencapaciteit bij één- en tweeverdieners tussen de 5 en 10 procent daalt in 2013.

Druk op de huizenprijs

De aflossingsverplichting voor doorstromers kan aanzienlijke invloed hebben op de huizenmarkt, als deze maatregel inderdaad door de Tweede Kamer komt.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen – de organisatie achter de NHG – rapporteerde voor dat jaar een onder de NHG gegarandeerde schuld van 141 miljard euro. NHG-hypotheken nemen daarmee een substantieel deel van de markt voor hun rekening.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu