« Terug naar het overzicht

NHG blijft oppotten: kapitaalratio stijgt tot recordhoogte

Geplaatst op: 17 augustus 2018

Nog nooit had de NHG zo veel geld in kas als nu. Ook in verhouding tot de gegarandeerde hypotheekschuld (kapitaalratio) was de vermogenspositie niet eerder zo hoog. Dat blijkt uit het kwartaalbericht van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Het aantal verliesdeclaraties neemt af, het gemiddeld uitgekeerde bedrag daalt, maar de borgtochtprovisie is nog steeds hoog.
De kapitaalratio bedraagt per 1 juli 2018 0,59 procent. Dat betekent dat de NHG tegenover de 200 miljard euro aan gegarandeerde hypotheken inmiddels 1,18 miljard euro garantievermogen bewaart. Anderhalf jaar geleden was de kapitaalratio nog 0,50 procent. Het totale garantievermogen nam in die relatief korte periode dus toe met 205 miljoen euro. Een stijging van 18 procent.
Het doet de vraag rijzen hoe sterk de vermogenspositie van de NHG moet zijn. Gedurende de crisisjaren daalde de kapitaalratio in vier jaar tijd met in totaal 0,8 procentpunt. In het huidige tempo komt er jaarlijks 0,6 procentpunt bij. Tijdens de crisis werd niet alleen de borgtochtprovisie opgetrokken tot 1 procent van de hypotheek, ook de voorwaarden voor uitkering werden versoberd.
Toenmalig NHG-directeur Karel Schiffer verwachtte bij de invoering begin 2014 dat de schadelast als gevolg van de versobering met 10 tot 15 procent zou afnemen. Gevraagd naar de effecten zegt de NHG nu dat die moeilijk meetbaar zijn. Als belangrijkste reden voor de afnemende schadelast noemt het WEW de gestegen woningprijzen.
Of de borgtochtprovisie volgend jaar naar beneden kan, is voor de stichting nog niet te zeggen. De NHG streeft volgens de woordvoerder naar een stabiele premie. “Zo laag als het kan, omdat we de toegankelijkheid van NHG van groot belang vinden. Zo hoog als nodig is, om het fonds nu en in de toekomst financieel gezond te houden. Momenteel onderzoeken we samen met de minister of het verantwoord is om de premie te verlagen.” In het najaar maakt de NHG het premiebesluit bekend.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu