« Terug naar het overzicht

Minder woningen gefinancierd met NHG

Geplaatst op: 17 januari 2013

In 2012 hebben in totaal 93.700 huishoudens de aankoop van een woning gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In 2011 waren dat er 97.500. Vorig jaar heeft binnen de NHG-kostengrens (320.000 euro) ongeveer 90% van de kopers gekozen voor een lening met NHG, zo blijkt uit de voorlopige jaarcijfers.

Het aantal nieuwe garanties voor woningverbetering is met ongeveer een derde afgenomen van 32.800 in 2011 naar 22.100 in 2012. Deze daling is het gevolg van het feit dat woningverbetering, waaronder achterstallig onderhoud en energiebesparing, niet meer volledig kan worden meegefinancierd.

“De nieuwe hypotheekregels leiden ertoe dat ongeveer 40% van de investering met eigen spaargeld moet worden betaald” stelt de algemeen directeur van Nationale Hypotheek Garantie. “Door het ontbreken van voldoende eigen geld zullen veel eigenaren-bewoners moeten afzien van woningverbetering. Dat is slecht voor de ontwikkeling van de kwaliteit en duurzaamheid van het particuliere eigenwoningbezit.”

In 2012 hebben in totaal 3.549 huishoudens (2011: 2.004) vanwege een gedwongen verkoop een beroep gedaan op NHG. Deze forse toename is conform de verwachtingen en laat zich met name verklaren door de aanhoudende daling van woningprijzen. Dit verhoogt immers de kans dat bij verkoop de opbrengst van een woning lager is dan de resterende hypothecaire lening. Daarnaast is voor een deel sprake van een volume-effect, vanwege het feit dat de afgelopen jaren meer leningen met NHG zijn verstrekt. Relatiebeëindiging (61%) en werkloosheid (16%) waren ook in 2012 de belangrijkste oorzaken van de gedwongen verkoop.

Ondanks de gedaalde huizenprijzen ligt in 2012 het gemiddelde verlies per woning (circa 34.000 euro) op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dit is mede het gevolg van het NHG-beleid waarin bij gedwongen verkoop samen met de geldgevers een onderhandse verkoop wordt bevorderd in plaats van verkoop via de veiling. Doel hiervan is het verhogen van de opbrengst van de woning en daarmee beperking van de restschuld. In 2012 vond 13% van de verkopen plaats via de veiling. In 2011 was dat 25%.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu