« Terug naar het overzicht

Klant wil af van ‘kleine lettertjes’ in polis

Geplaatst op: 21 september 2012

Consumenten beginnen oog te krijgen voor de vernieuwing in de verzekeringssector, maar zien nog wel ruimte voor verbeteringen. Zo zouden bijvoorbeeld de ‘kleine lettertjes’ in de polis moeten verdwijnen. Consumenten willen het liefst helemaal geen uitsluitingen in de voorwaarden, maar als ze toch worden toegepast, moeten ze helder zijn omschreven. Dat blijkt uit de Consumentenmonitor die is gepubliceerd door het Centrum van Verzekeringsstatistiek (CVS), onderdeel van het Verbond.

Vernieuwingen worden wel opgemerkt als consumenten wordt gevraagd naar hun opvattingen over de looptijd van verzekeringen. Ruim 80% procent ervaart het als ‘positief tot zeer positief’ dat de looptijd van schadeverzekeringen inmiddels is beperkt tot een jaar. Toch denkt nog 16% dat deze polissen pas na vijf jaar of langer kunnen worden opgezegd.

Ook zijn mensen positiever over de manier waarop verzekeraars diensten verlenen. Bij telefonische contacten meent 58% vriendelijker te woord te worden gestaan dan voorheen en volgens 38% wordt de telefoon ook sneller opgenomen. Ook zou informatie makkelijker te vinden zijn (53%) en worden vragen sneller beantwoord (47%). 45% van de ondervraagden vindt dat brieven van verzekeraars begrijpelijker zijn geworden. De gebruikers van de app ‘Mobielschademelden.nl’ zijn erg tevreden over deze app. En consumenten die de app nog niet gebruiken, waarderen het initiatief.

Opmerkelijk is dat consumenten minder vertrouwen hebben dat een claim ook wordt uitbetaald dan in voorgaande jaren. In 2009 dacht 56% dat een claim volledig wordt vergoed, in 2012 heeft nog 41% van de ondervraagde consumenten die verwachting. Ook was 79% er in 2009 van overtuigd dat een claim goed werd afgehandeld. In 2012 is dit gedaald tot 62%.

De waardering van consumenten voor de financiële sector als geheel heeft sinds het uitbreken van de crisis een forse knauw gekregen en is nog steeds laag. Vorig jaar scoorden verzekeraars en banken beiden een 5,9. De afgelopen jaren bleef het rapportcijfer van verzekeraars tamelijk stabiel met een daling van 0,4 rapportpunt. De waardering voor de eigen verzekeraar ligt daarentegen aanzienlijk hoger: levensverzekeraars scoren hier gemiddeld een 7,1; schade- en zorgverzekeraars beiden een 7,7.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu