« Terug naar het overzicht

Klant denkt dat advies bij bank gratis is!

Geplaatst op: 1 juli 2013

“Maar liefst 40 procent  van de groep die zich georiënteerd en/of een hypotheek afgesloten heeft, denkt dat financieel advies ontvangen via een bank gratis is.” Aldus TNS Nipo.

Het bureau deed in opdracht van de AFM onderzoek naar het Dienstverleningsdocument (DVD). TNS Nipo constateert in hetzelfde onderzoek echter ook nog een paar andere interessante feiten. Zo blijkt slechts 38 procent van de Nederlanders op de hoogte van het provisieverbod. De bekendheid neemt sterk toe men er eenmaal mee te maken heeft gehad: “Als we specifiek kijken naar de groep Nederlanders die zich in 2012 of 2013 hebben georiënteerd op een financieel product of die er een hebben afgesloten, zien we het percentage omhoog schieten naar 63 procent. Het mag duidelijk zijn dat de bekendheid met het provisieverbod nauw samenhangt met het zich oriënteren op en/of afsluiten van financiële producten. We zien een vergelijkbaar verschil bij het draagvlak voor provisieverbod. Onder Nederlanders is 53 procent voorstander van de invoering van het provisieverbod. Bij de groep die zich georiënteerd hebben of die financiële producten afgesloten hebben, bedraagt dit 61procent.”

Het merendeel van de Nederlanders voelt volgens TNS Nipo goed aan voor welke activiteiten men moet betalen. “Ook hier blijkt dat Nederlanders die recent hebben georiënteerd of afgesloten het net wat beter aanvoelen. Opvallend is wel dat bij een bank/verzekeraar diensten vaker als gratis worden aangemerkt dan bij een assurantiekantoor/tussenpersoon. Zo denkt 25 procent van de groep die georiënteerd en/of afgesloten heeft, dat het ontvangen van financieel advies via een adviseur en/of bemiddelaar gratis is, terwijl maar liefst 40 procent denkt dat financieel advies ontvangen via een bank gratis is.”

Ondanks de soms hogere kosten van advies en afsluiten van een hypotheekproduct bij adviseurs, “geeft 40 procent van de Nederlanders hier de voorkeur aan. Vervolgens geeft 34 procent aan zich door een bank te willen laten adviseren en daar ook af te willen sluiten en 26 procent wil zonder advies bij een bank afsluiten. Onder de groep die zich georiënteerd heeft en/of financiële producten afgesloten heeft, zijn deze verschillen groter. 44 procent kiest voor een tussenpersoon, 31 procent voor advies en afsluiten bij een bank en de groep zonder advies blijft vrijwel gelijk op 25 procent. Bij een bankspaarproduct voor pensioen zien we dat 45 procent van de Nederlanders kiest voor afsluiten zonder advies. Bij de groep die georiënteerd en/of afgesloten heeft stijgt dit percentage naar 54 procent. De toegevoegde waarde van advies wordt hier blijkbaar lager beoordeeld.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu