« Terug naar het overzicht

Kifid kent 80.000 euro schadevergoeding toe

Geplaatst op: 7 maart 2013

Een slecht beleggingsadvies is voor de Geschillencommissie van Kifid reden om aan een tweetal cliënten van een tussenpersoon een schadevergoeding toe te kennen van circa 80.000 euro. De Commissie is van mening dat een financieel dienstverlener een bijzondere zorgplicht heeft bij advisering tot beleggen met de overwaarde van een woning om daarmee de pensioenvoorziening te verbeteren.

Cliënten hebben de financieel adviseur in de arm genomen voor het opvijzelen van hun magere  pensioenvoorziening. Zijn advies leidde tot een financiële constructie waarbij consumenten een hypothecaire geldlening ter grootte van de overwaarde van hun gezamenlijke woning zouden afsluiten om dit bedrag vervolgens te gaan beleggen in door de adviseur aanbevolen fondsen.

Cliënten zijn de geadviseerde constructie aangegaan, maar al snel daalden de beleggingen zo sterk in waarde, dat zij de financiële verplichtingen van de hypothecaire geldlening niet meer konden dragen. Daarom hebben zij hun adviseur aansprakelijk gesteld voor de door hun geleden schade. Maar hij stelt zich op het standpunt dat hij enkel als cliëntenremissier is opgetreden en niet als adviseur en dat hij consumenten in die hoedanigheid enkel van algemene informatie heeft voorzien.

De Geschillencommissie was van oordeel dat de tussenpersoon zijn onderneming weliswaar heeft ingericht om op te treden als cliëntenremisier maar in de praktijk daadwerkelijk als financieel adviseur is opgetreden. Door zich naar zijn klanten zo te gedragen is tussen partijen dan ook een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen. Omdat sprake was van uitermate risicovolle constructie brengt de bijzondere zorgplicht van een adviseur mee dat de financieel adviseur zijn cliënten uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen (indringend) voor de risico’s had moeten waarschuwen, maar dit heeft hij nagelaten.

Bovendien heeft  de Geschillencommissie van Kifid overwogen dat geen sprake was van een goed en passend advies. In haar visie is de adviseur tekortgeschoten in zijn zorgplicht jegens cliënten en heeft hij niet gehandeld zoals van een redelijk handelend adviseur verwacht had mogen worden.

Volgens het bindend advies van de Geschillencommissie dient financiële dienstverlener de door cliënten geleden schade die een gevolg is van zijn toerekenbare tekortkoming in beginsel te vergoeden. De Commissie ziet wel aanleiding voor het toepassen van eigen schuldaftrek met als gevolg dat 50% van de schade voor rekening van cliënten dient te blijven. Gebleken is namelijk dat zij over een zekere mate van deskundigheid en specifieke kennis op het gebied van beleggen met geleend geld beschikken.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu