« Terug naar het overzicht

Hypotheken niet aflossen met pensioengeld

Geplaatst op: 21 oktober 2015

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma: Hypotheken niet aflossen met pensioengeld. Het is voorlopig niet mogelijk om pensioen in te zetten voor het aflossen van hypotheekschulden. Volgens de staatssecretaris kleven daar “aanzienlijke juridische risico’s op rondom gelijke behandeling op grond van leeftijd”. Klijnsma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

De mogelijkheid pensioen in te zetten voor het aflossen van de woningschuld is door het ministerie verkend. In de brief schrijft de staatssecretaris onder meer: “Uit de verkenning komt naar voren dat de inzet van pensioen voor de eigen woning interessant kan zijn voor sommige groepen pensioendeelnemers . Op langere termijn kan dit leiden tot een beperkte stijging van het aantal woningtransacties en een lichte toename van de huizenprijs. De woningschuld zou licht dalen.” Klijnsma: “Tegelijkertijd is tijdens de verkenning gebleken dat de inzet van pensioen voor de eigen woning moeilijk inpasbaar is in het huidige wettelijk kader. Er treden aanzienlijke juridische risico’s op rondom gelijke behandeling op grond van leeftijd. Deze juridische risico’s zijn binnen het huidige wettelijke kader niet weg te nemen. Daarom acht het kabinet verdere vervolgstappen op dit moment niet opportuun.” In een eerdere brief had zij de Kamer geschreven dat “het kabinet had aangegeven dat er meer ruimte moet komen voor keuzemogelijkheden in de aanvullende pensioenen. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar mogelijkheden om de pensioeninleg en de pensioenuitkering af te stemmen op persoonlijke behoeften, zoals de aanschaf of de aflossing van een eigen woning. Hierbij moet steeds een balans worden gevonden tussen ruimte voor keuzemogelijkheden en collectief risico’s delen. Ook onderschrijft het kabinet het belang van het terugbrengen van de risico’s van te hoge woningschuld en van het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Het kabinet vindt de ideeën en inzichten over de inzet van pensioen voor de eigen woning die deze verkenning heeft opgeleverd interessant en zal deze betrekken bij de uitwerking van de hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel.”

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu