« Terug naar het overzicht

Huishoudboekje vaak niet op orde

Geplaatst op: 7 mei 2013

Uit onderzoek blijkt dat 56% van de Nederlandse huishoudens vindt dat ze veel inzicht hebben in hun geldzaken. Ruim 38% zegt redelijk inzicht te hebben in de financiën. Desondanks heeft 1 op de 6 huishoudens schulden, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken. Men stelt dan ook dat Nederlandse huishoudens hun eigen financiële inzicht overschatten en zich moeten realiseren dat inzicht alleen in veel gevallen onvoldoende is om financiële problemen te voorkomen.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 500 respondenten vanaf 18 jaar met verschillende gezinssamenstellingen en inkomens. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 5% van de respondenten vindt dat ze niet genoeg inzicht hebben in hun financiën. Opvallend is dat onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken laat zien dat het aantal risicohuishoudens in 2012 geschat wordt op 1.125.000 tot 1.294.000, in tegenstelling tot 788.000 tot 999.000 in 2009. Mensen staan vaker rood, hebben hogere creditcardschulden en hebben vaker drie of meer achterstallige rekeningen. Volgens het ministerie ontstaan financiële problemen met name door gebrekkig financieel beheer, plotselinge terugval van inkomen, persoonlijke gezinsproblemen en een te hoge levenstandaard.

,,Het is opvallend dat 94% van de huishoudens van mening is goed of redelijk goed inzicht te hebben in hun financiën, terwijl uit onderzoek van de overheid blijkt dat het aantal mensen met financiële problemen nog steeds stijgt”. Hierdoor kun je je afvragen of de Nederlandse huishoudens wel echt zo’n goed inzicht hebben als zij denken of dat de financiën wel op de juiste manier worden bijgehouden. We blijven dan ook benadrukken hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van je inkomsten en uitgaven om financiële problemen te voorkomen. Belangrijk is dat consumenten dit inzicht ook gebruiken voor de langetermijnplanning om zo eventuele financiële veranderingen in de toekomst op te kunnen vangen. Om ook op lange termijn financieel gezond te blijven, kun je niet volstaan met het regelmatig bekijken van rekeningafschriften”.

Men onderzocht ook hoe Nederlandse huishoudens hun financiën bijhouden. De meest gebruikte methodes om de maandelijkse inkomsten en uitgaven bij te houden is met behulp van een online rekeningafschrift (74%), een papieren rekeningafschrift (14%), een spreadsheetprogramma (12%) of een schriftje (11%). Een digitaal huishoudboekje wordt gebruikt door 6% van de respondenten.

Op de vraag waarom men kiest voor het bijhouden van de financiële administratie in een digitaal huishoudboekje, zegt 57% dat het inzicht biedt. Bijna 30% geeft aan dat het helpt geld te besparen. De ruime meerderheid (64%) maakt een of meerdere keren per week gebruik van het digitale huishoudboekje. De belangrijkste voorwaarden die aan een digitaal huishoudboekje worden gesteld, zijn veiligheid (57%), gebruiksvriendelijkheid (20%) en inzicht (13%).

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu