« Terug naar het overzicht

Je huis in 2014: alle veranderingen

Geplaatst op: 23 december 2013

De steunmaatregelen voor huizenbezitters met dubbele woonlasten wordt verlengd en je mag een restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met NHG. Maar de NHG-grens en de maximale hypotheekrente-aftrek gaan omlaag.

Wat brengt 2014 voor huizenbezitters en huurders?

Er is komend jaar goed èn slecht nieuws voor woningbezitters. De crisismaatregelen voor huiseigenaren met dubbele woonlasten worden verlengd en je kunt nog een jaar gebruik maken van de mogelijkheid om een hoog bedrag belastingvrij te schenken voor de aankoop of verbouwing van een huis. Ook mogen restschulden komend jaar worden meegefinancierd in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Daar staat tegenover dat de grens voor NHG in juli omlaag gaat en er een begin wordt gemaakt met de verlaging van de maximale hypotheekrente-aftrek.

Hypotheekrente-aftrek

De maximale hypotheekrente-aftrek wordt vanaf 2014 in kleine stapjes teruggebracht van 52 naar 38 procent in 2042. Voor de hoogste inkomens gaat de maximale hypotheekrenteaftrek komend jaar met een half procentpunt omlaag naar 51,5 procent. De opbrengst wordt teruggegeven via een verlenging van de derde schijf van de inkomstenbelasting.

Tweede lening

De maximale periode voor hypotheekrenteaftrek blijft dertig jaar. Wel krijgen huizenkopers de mogelijkheid om een tweede lening af te sluiten tot 50 procent van de waarde van de woning en met een looptijd van 35 jaar. De rente die je hierover betaalt, mag je echter niet aftrekken van de belastingen.

NHG

Minder mensen zullen in aanmerking komen voor het rentevoordeel van een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG-grens wordt de komende jaren namelijk stapsgewijs verlaagd van 290.000 euro naar 225.000 euro op 1 juli 2016. Op 1 juli gaat de grens omlaag naar 265.000 euro, een jaar later naar 245.000 euro en in juli 2016 naar 225.000 euro. Komend jaar mag je naast de koopsom van de woning nog 4 procent extra lenen om de bijkomende kosten af te dekken; 1 procent minder dan in 2013.

NHG en restschuld

Het goede nieuws voor huizenbezitters is dat restschulden vanaf 1 januari mogen worden meegefinancierd in een nieuwe hypotheek met NHG. Hiervoor gelden wel strikte voorwaarden. Zo moet de restschuld zijn ontstaan uit de verkoop van een huis dat is gefinancierd met NHG en mag de lening niet te hoog zijn ten opzichte van het inkomen. Ook moeten de kosten voor de nieuwe woning én de restschuld onder de kostengrens van de NHG blijven (nu nog 290.000 euro en vanaf 1 juli dus 265.000 euro). Wat daar aan restschuld boven uitkomt, mogen geldverstrekkers buiten de NHG meefinancieren.

NHG-premie

Als je een hypotheek met NHG afsluit, staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant als je door omstandigheden de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Je betaalt hiervoor eenmalig een fiscaal aftrekbare premie. De hoogte van die premie stijgt komend jaar van 0,85 procent naar 1 procent. In ruil voor deze borgstelling betaal je wel een lagere hypotheekrente.

Verhoogde schenking

Sinds 1 oktober is het mogelijk om eenmalig 100.000 euro belastingvrij te schenken, als dat geld wordt aangewend voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Ook komend jaar kun je nog gebruik maken van deze mogelijkheid. Deze verhoogde schenking geldt voor iedereen, dus niet exclusief voor ouders en kinderen. De leeftijdsgrens van 18 tot 40 jaar is vervallen. De verhoogde schenkingsvrijstelling mag komend jaar ook gebruikt worden voor de aflossing van oudere restschulden, die voor 29 oktober 2012 zijn ontstaan.

Dubbele lasten

De overheid komt huizenbezitters die een nieuw huis hebben gekocht, maar hun oude woning niet kwijt kunnen voorlopig nog tegemoet. De crisismaatregelen voor woningbezitters met dubbele lasten worden namelijk met een jaar verlengd. Hierdoor geldt de dubbele hypotheekrenteaftrek voor de leegstaande, te koop staande woning en de nieuwe woning ook in 2014 voor een periode van drie jaar. Pas in 2015 gaat deze termijn terug naar twee jaar. Mensen die in 2011 met dit probleem zijn geconfronteerd, krijgen dus een jaar extra respijt. Zij kunnen ook komend jaar de rente nog aftrekken. Ook de terugkeerregeling wordt met een jaar verlengd. Heb je je te koop staande huis verhuurd onder de Leegstandswet, dan houd je voorlopig recht op renteaftrek als de verhuurperiode is afgelopen.

Lage btw

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor het arbeidsloon bij het verbouwen en herstellen van woningen (van 21 naar 6 procent) is verlengd tot 1 januari 2015. Voor de gebruikte materialen geldt wel het hoge btw-tarief.

Energiebesparingen

Komend jaar gaat het Nationaal Energiebespaarfonds van start. Hierin wordt in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor leningen aan huizenbezitters die energiebesparende maatregelen willen treffen, zoals de aanleg van dak-, vloer- of gevelisolatie of de plaatsing van een zonneboiler. Het gaat om leningen van 2.500 tot 25.000 euro.

OZB

Wie hoopte minder gemeentelijke belastingen te hoeven betalen, omdat de huizenprijzen ook dit jaar zijn gedaald, komt bedrogen uit. De onroerende zaakbelasting (OZB) stijgt komend jaar met gemiddeld 2,3 procent, zo blijkt uit een inventarisatie van de Vereniging Eigen Huis. De gemiddelde aanslag bedraagt 263 euro, tegen 257 euro dit jaar. De stijging is wel lager dan de maximale verhoging van 2,45 procent die gemeenten mogen doorvoeren. De totale gemeentelijke woonlasten stijgen iets minder hard: met 1 procent (8 euro). Dat komt door een daling van de afvalstoffenheffing met gemiddeld 1 procent en een beperkte stijging van de rioolheffing, met gemiddeld 2,2 procent.

Huurverhoging

De huren mogen harder stijgen dan de inflatie. Voor mensen met een inkomen boven de 43.000 euro per jaar, mogen de huren met maximaal 4 procent boven de inflatie stijgen. Voor huurders met een inkomen tussen de 33.614 en 43.000 euro komt de maximale huurverhoging uit op 2 procent boven de inflatie en voor inkomens tot 33.614 euro op 1,5 procent boven de inflatie.Ga je er onverhoopt in inkomen op achteruit en ben je eerder geconfronteerd met een inkomensafhankelijke huurverhoging, dan heb je recht op een huurverlaging.

Traplift

Aftrekposten voor zorggerelateerde woningaanpassingen, zoals een traplift of een verhoogde wc, worden vanaf 1 januari afgeschaft.

Serviceflats

Serviceflats mogen komend jaar voor de successiewet worden gewaardeerd naar de waarde in het economisch verkeer, in plaats van de WOZ-waarde. Door deze verandering tellen waardeverlagende persoonlijke verplichtingen mee in de waardebepaling. Het gaat hierbij om verplichte betalingen voor diensten die niet op het huis zelf betrekking hebben, zoals bewaking en warme maaltijden. Deze maatregel is gunstig voor erfgenamen, want de WOZ-waarde van service-flats is bij deze woningen soms hoger dan de waarde in het economisch verkeer.

 

 

 

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu