« Terug naar het overzicht

Hoge WOZ waarde? Bezwaar maken helpt.

Geplaatst op: 26 maart 2013

Onlangs is in het nieuws gekomen dat er veel fouten voorkomen in de waardetaxatie van woningen. Heeft u zelf ook het gevoel dat de gemeente de waarde van uw woning te hoog taxeert, aangezien er al jaren dezelfde waarde wordt gehanteerd. Kan u ook bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

De pers heeft inderdaad gemeld dat gemeentes grote fouten hebben gemaakt met de vaststelling van de WOZ-waarde. Hierdoor zijn zeventig gemeentes onder verscherpt toezicht geplaatst. Verscherpt toezicht wil zeggen dat gemeentes twee tot drie keer per jaar worden gecontroleerd in plaats van één keer. Daarnaast wordt een gesprek aangegaan met de verantwoordelijke wethouder over een oplossing.

Als u van mening bent dat de werkelijke waarde lager ligt dan de door de gemeente in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Er zijn echter wel kosten gemoeid met de bezwaarprocedures. In uw bezwaar tegen de WOZ-waarde moet u aangeven waartegen u bezwaar maakt en ook waarom. U kunt daarbij het verzoek indienen om gehoord te worden of om een vergoeding van proceskosten. Tegenwoordig bieden steeds meer gemeenten de mogelijkheid om digitaal bezwaar te maken tegen uw WOZ-waarde.

N.B. Op grond van de vastgestelde WOZ-waarde betaalt een huiseigenaar onder meer onroerende zaakbelasting en waterschapsbelasting.

N.B. Het gemeentelijke gemiddelde dalingspercentage is meestal een onvoldoende motivering en zal veelal tot afwijzing van het bezwaarschrift leiden.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu