« Terug naar het overzicht

Hoe krijgt u de WOZ-waarde omlaag?

Geplaatst op: 29 maart 2013

Voor veel woningeigenaren is de WOZ-beschikking een jaarlijks terugkerende ergernis. Zeker als huizenprijzen dalen maar de WOZ-waarde hoog blijft. Het kan lonen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Hoe pakt u dat aan?

In jaren dat huizenprijzen fors stegen haalden gemeenten gemakkelijk veel geld op met de Wet Waardering Onroerende Zaken, die de grondslag voor de onroerende zaakbelasting (ozb) vormt. Nu de prijzen dalen, leidt dat niet automatisch tot minder belasting. Door een lagere WOZ-waarde voor uw woning te bedingen, kunt u uw gemeentelijke lasten omlaag krijgen.

1 Controleer WOZ-waarde

De WOZ-beschikking die de afgelopen weken bij huizenbezitters op de mat is beland, geeft de geschatte woningwaarde op 1 januari 2012 weer. Uit onderzoek blijkt dat de doorsnee WOZ-waarde met 3,8 procent is gedaald naar 242.000 euro. Natuurlijk kan de waarde van bepaalde woningen minder omlaag zijn gegaan, omdat die gewild zijn. Maar krijgt u een hogere WOZ-waarde voorgeschoteld, dan is dit zeker iets om in actie te komen.

2 Bekijk taxatieverslag

Als u de becijferde WOZ-waarde van uw woning wilt aanvechten, is een taxatierapport aanvragen bij uw gemeente een goed startpunt. Gemeenten taxeren namelijk niet alle panden, maar slechts enkele referentiewoningen. Indien u hard kunt maken dat uw huis of woonomgeving op belangrijke punten afwijkt van de gebruikte referentiewoning, heeft u een goede kans dat uw bezwaar wordt toegekend.

3 Maak op tijd bezwaar

Gemeenten adviseren ontevreden burgers eerst informeel contact op te nemen als de WOZ-waarde niet klopt. Maar houd in de gaten dat u binnen 6 weken bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet aantekenen. Als u in tijdnood komt, kunt u ook eerst een pro forma-bezwaarschrift bij uw gemeente indienen. U maakt dan bezwaar, maar uw onderbouwing volgt later. Vraag in uw correspondentie ook of u een mondelinge toelichting mag komen geven en of u een vergoeding kunt krijgen voor de administratieve rompslomp als uw protest wordt toegewezen.

4 Geef argumenten

De bezwaren die u tegen de WOZ-beschikking heeft, moeten altijd met argumenten worden onderbouwd. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat uw huis minder waard is door achterstallig onderhoud of omdat het een monument betreft. Maar ook de buurt kan de woningwaarde drukken. Denk aan geluidsoverlast door een snelweg, spoorrails of vliegveld in de omgeving of een café, studentenhuis, skatebaan, hondenkennel of drugspand. Bodemverontreiniging, stankoverlast en slagschaduw kunnen eveneens leiden tot een lagere WOZ-waarde, net als bouwprojecten die uw woongenot en privacy aantasten. U staat ook sterker door een eigen taxatierapport van uw woning te laten opstellen.

5 Stap naar rechter

Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Dat moet binnen zes weken na de afwijzing gebeuren. Ziet u daar tegenop, dan kunt u ook hulpsites inschakelen. Deze internetbureaus brengen meestal geen kosten in rekening voor het aantekenen van beroep bij de gemeente en de rechter, omdat zij hun werkzaamheden bij de overheid kunnen declareren als het bezwaar wordt toegewezen. Houd er wel rekening mee dat deze bureaus alleen in actie zullen komen als zij uw zaak kansrijk achten.

6 Moeite waard

Gemeenten proberen hun burgers dikwijls te weerhouden van bezwaar aantekenen door hen erop te wijzen dat een lagere WOZ-waarde slechts enkele tientjes voordeel oplevert. Maar een lagere WOZ-waarde leidt niet alleen tot minder ozb-heffing, maar ook tot een lagere waterschapsbelasting, eigenwoningforfait en erftaks. De Hypotheekshop heeft vorig jaar berekend dat een WOZ-verlaging van 35.000 euro in een jaarlijkse lastenverlaging van 215 euro resulteert.

7 Pas op bij verkoop

Wilt u uw huis verkopen? Pas dan op met pogingen om de WOZ omlaag te krijgen. Potentiële kopers zullen immers de WOZ-waarde willen weten. Een lagere waarde kan leiden tot een slechtere prijs. Uiteraard kunnen de ervaren adviseurs van De Hypotheekfabriek u van advies dienen indien u nog vragen hebt.

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu