« Terug naar het overzicht

Gemiddelde dekkingsgraad sinds eind juni toegenomen

Geplaatst op: 20 september 2012

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus gestegen naar 97%. Eind juni bedroeg deze nog 94%. De dekkingsgraad – de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen – is gestegen door positieve rendementen op aandelen bij een betrekkelijk stabiele lange rente.

De belangrijkste aandelenkoersen zijn tussen eind juni en eind augustus gestegen. De MSCI-world index nam met 3% toe, terwijl de AEX met maar liefst 7,1% steeg (tabel 3.1). De positieve rendementen op de aandelenportefeuilles hebben een positief effect op de beschikbare middelen van pensioenfondsen. Ook de vastrentende waarden droegen positief bij aan de beschikbare middelen door een lichte daling van de korte rentes.

De gemiddelde lange rente (tabel 1.3) is tussen juni en augustus betrekkelijk stabiel gebleven. Zo is de 30-jaarsrente in deze periode licht gedaald van 2,27% naar 2,24%. In beginsel zorgt een lagere rente ervoor dat pensioenfondsen meer geld moeten reserveren voor toekomstige uitkeringen. Omdat deze mutaties in de rente zo beperkt waren, was het effect op de verplichtingen echter verwaarloosbaar. In totaal resulteerde dit in een stijging van de dekkingsgraad.

Ondanks de stijging van de dekkingsgraad naar 97% per ultimo augustus bevindt de pensioensector zich als geheel nog steeds in een dekkingstekort. Een dekkingstekort houdt in dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds lager is dan 105%. Een pensioenfonds beschikt dan niet over het zogenoemd minimaal vereist vermogen. Eind augustus waren 4,9 miljoen actieve deelnemers en 2,5 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij één van de 231 pensioenfondsen in dekkingstekort.

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu