« Terug naar het overzicht

Geldkwesties in Mei 2013

Geplaatst op: 11 mei 2013

Wie betaalt de kosten van de retourzending naar een webwinkel? Moet mijn dochter schenkbelasting betalen als ik haar geld schenk? Het antwoord op deze en andere vragen leest u in de geldkwesties van deze maand.

Geld voor mijn zoon, niet voor zijn vriendin

Ik wil geld schenken aan mijn zoon. Hij woont samen en ik verwacht niet dat zijn relatie nog lang stand zal houden. Ik wil niet dat mijn geld bij zijn vriendin terechtkomt, zeker als ze uit elkaar gaan. Moet ik met uitsluiting schenken?

Nee, dat is niet nodig. Zolang uw zoon en zijn vriendin samenwonen, zijn hun financiën formeel gescheiden. Er is geen gemeenschap van goederen, zodat het geld bij uw zoon blijft. Adviseer hem dat hij het geld voor de zekerheid op een eigen spaarrekening zet. De zaken veranderen als ze gaan trouwen in gemeenschap van goederen of geregistreerd partners worden. Dan wordt de schenking gezamenlijk eigendom. Bij een eventuele echtscheiding wordt de schenking dan verdeeld. Wilt u dat voorkomen, dan kunt u voor de zekerheid wel schenken met uitsluiten.

Retour naar de webwinkel

Ik heb bij een webwinkel wat spullen gekocht die ik bij nader inzien toch niet wil. Ik ga ze terugsturen. Wie betaalt de kosten van de retourzending?

Sommige webwinkels nemen de ­verzendkosten voor het terugsturen voor hun rekening. Is dit niet het geval, dan moet u de retourkosten zelf betalen. Het risico van het verzenden ligt bij u; denk aan het kwijt­raken van het pakket. Afhankelijk van de waarde kunt u overwegen het aangetekend te versturen. U krijgt de volledige ­aankoopprijs retour, ­inclusief eventuele ­bezorgkosten. De webwinkel betaalt dus de ­eerste zending, u het ­retourneren.

Webshop

Dochter met schulden helpen

Mijn dochter heeft financiële problemen die ze met geen mogelijkheid zelf kan oplossen. Als ik haar geld schenk, moet zij daar dan schenkbelasting over betalen?

Nee, als zij de schenking gebruikt om dringende schulden af te lossen, hoeft zij geen belasting over de schenking te ­betalen. Dringende schulden zijn schulden die ze direct moet betalen, bijvoorbeeld een huur­achterstand. Bovendien moet het om schulden gaan die zij onmogelijk zelf zonder schenking zou kunnen aflossen, ook niet als ze haar spullen verkoopt. Ook als u schenkt omdat u zich moreel verplicht voelt, is uw dochter geen schenkbelasting ­verschuldigd. Er is in dat geval sprake van het ­‘nakomen van een natuurlijke verbintenis’.

Werkloos en minder ANW

Ik ontvang al enige jaren een Algemene Nabestaandenuitkering. Daarnaast werkte ik parttime. Onlangs ben ik ontslagen en nu wordt mijn ANW-uitkering lager. Klopt dat?

Ja. U krijgt nu een WW-uitkering en die wordt volledig gekort op de ANW-uitkering. Toen u nog werkte, werd uw loon mogelijk ook gedeeltelijk verrekend met uw ANW. Alleen de eerste €737,70 wordt vrijgelaten, van de rest wordt tweederde verrekend met uw ANW. Van loon houdt u dus meer over dan van een WW-uitkering. Het betekent dat u er financieel op achteruitgaat nu u werkloos bent geworden.

Extra inkomsten funest voor AOW-toeslag?

Ik ontvang AOW plus een aanvullend pensioen. Voor mijn vrouw ontvang ik een AOW-toeslag. Ik ben van plan nog wat te gaan werken. Wordt de toeslag van mijn vrouw verrekend met mijn loon?

Mogelijk. Inkomsten van uw vrouw worden altijd met de toeslag verrekend, maar ook uw inkomen kan een rol spelen bij het berekenen van de hoogte van de toeslag. Dat is het geval als uw gezamenlijk inkomen, inclusief de AOW, hoger is dan zo’n €2570 bruto per maand. In dat geval verlaagt de SVB de AOW-toeslag met maximaal 10 procent.

Post voor vorige huurder

Ik ben onlangs verhuisd. Op mijn nieuwe adres ontvang ik post voor de vorige huurder; ook officiële post. Daarom ben ik bang dat die huurder nog op mijn adres staat ingeschreven. Als dat zo is, hoe kom ik daar van af?

U kunt het beste persoonlijk naar de afdeling Burgerzaken van uw gemeente stappen. Neem uw huurcontract mee, zodat u kunt bewijzen dat u op het adres woont. De gemeente zal de oude huurder niet meteen uitschrijven, maar een adresonderzoek gaan uitvoeren. Daarbij zal de gemeente proberen het nieuwe adres van de vorige huurder te achterhalen. Vanzelfsprekend zal uit het onderzoek blijken dat de vorige huurder niet meer op uw adres woont. De gemeente zal hem of haar dan uitschrijven.

Vruchtgebruik erven: verstandig?

Een vriendin van mij overweegt het vruchtgebruik van haar woning aan mij na te laten. Haar kinderen zullen dan het bloot eigendom erven. Ze heeft een groot huis, met een WOZ-waarde van ongeveer €800.000. Is dit een verstandig aanbod?

Misschien. Denk eraan dat u een flink bedrag aan erf­belasting verschuldigd bent over deze erfenis. De waarde van het vruchtgebruik is afhankelijk van uw leeftijd. Hoe jonger u bent, hoe meer het vruchtgebruik waard is. Bent u tussen de 65 en 70 jaar oud, dan wordt het vruchtgebruik op 48 procent van de WOZ-waarde gesteld. Dat is €384.000. Over de eerste €120.000 van de erfenis betaalt u 30 procent, over de rest 40 procent. Dat betekent dat u ongeveer €141.000 erfbelasting verschuldigd bent. Woont u nog 15 of 20 jaar in het huis, dan woont u goedkoop. Aan de andere kant moet u het geld wel hebben om de erfbelasting te betalen.

 

 

 

 

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu