« Terug naar het overzicht

Geldgever moet restschuld wanbetaler matigen

Geplaatst op: 24 augustus 2012

Een geldverstrekker is door Kifid op de vingers getikt vanwege het berekenen van een te hoge boeterente aan een klant van wie de woning wegens betalingsachterstanden onderhands is verkocht. Volgens het klachteninstituut heeft de geldgever onvoldoende rekening gehouden met de slechte financiële positie van de hypotheekklant.

De klant had in 2001 een hypotheek gesloten; omdat een achterstand was ontstaan in de betaling van de maandlasten, is de woning in 2004 onderhands verkocht voor € 210.000; dat leidde tot een restschuld van ruim € 33.500. Die schuld is niet afgelost, zodat de geldgever een boeterente heeft berekend; tot 1 juli 2010 was die opgelopen tot ruim € 22.000. Wel heeft de consument via loonbeslag maandelijks € 366 betaald. Begin dit jaar bedroeg de restschuld nog een kleine € 29.000; de klant heeft zich tot Kifid gewend met het verzoek de schuld kwijt te laten schelden.

Kifid oordeelt in zijn bindend advies dat een te hoge boeterente is berekend; de geldgever heeft een percentage van 12% gehanteerd. “Daarvan uitgaande heeft aangeslotene kennelijk geen rekening gehouden met de door consument en de ex-partner via de deurwaarders gedane betalingen. Dit betekent dat de boeterente reeds op die grond op een lager bedrag uitkomt en mitsdien ook de restschuld.” Bovendien moet de geldgever al bij de gedwongen verkoop op de hoogte zijn geweest van de financiële situatie van de klant, die volledig arbeidsongeschikt was. “De commissie is van oordeel dat het aangeslotene in ieder geval vanaf 1 januari 2006 duidelijk had moeten zijn dat consument in een vrij uitzichtloze financiële positie was geraakt.” De restschuld is weliswaar per 1 juli 2010 gematigd, maar dat had veel eerder moeten gebeuren, vindt de geschillencommissie, die de openstaande schuld terugbrengt van € 33.500 naar iets meer dan € 8.000.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu