« Terug naar het overzicht

Geen extra maatregelen op hypotheekmarkt

Geplaatst op: 4 juni 2014

Het Financieel Stabiliteitscomité houdt aanvullende maatregelen achter de hand om stabiliteit op de woning- en hypotheekmarkt te bewerkstelligen. Voorlopig worden die nog niet ingezet. Verdere analyse is nodig om de risico’s te bepalen.

In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën twee keer per jaar over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. In de vergadering van 20 mei is gesproken over de randvoorwaarden voor een stabiele hypotheekmarkt op de lange termijn en de rol van hypothecaire financieringsnormen daarbij.

De recente maatregelen van het kabinet, zoals de verplichte annuïtaire aflossing, leveren volgens het comité een belangrijke bijdrage aan een stabielere hypotheekmarkt. De vraag of aanvullende maatregelen nodig zijn, moet worden bezien in een brede economische context. Hierbij zijn onder andere de toegang van starters tot de koopwoningmarkt, de werking van de huurmarkt en de gevolgen voor besparingen en vermogensopbouw van huishoudens van belang.

Volgens het comité is verdere analyse nodig om de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt alsmede de kosten en baten van eventuele aanvullende maatregelen in kaart te brengen en te kunnen wegen. In de volgende vergadering spreekt het comité hierover verder.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu