« Terug naar het overzicht

Fraude begint al bij aangaan verzekering

Geplaatst op: 5 oktober 2012

Wie denkt dat verzekeringsfraude alleen plaatsvindt bij het opstrijken van de claim, heeft het mis. De meeste verzekeringsfraude doet zich voor bij het aangaan van een verzekering: mensen geven verkeerde informatie op om in aanmerking te komen voor een verzekering. Deze en andere actuele ontwikkelingen stonden centraal tijdens de Platformmiddag van de coördinatoren Fraudebeheersing op 3 oktober, zo meldt Het Verbond.

“Fraude speelt in elke fase van het verzekeringsproces, maar de meeste fraude speelt al bij het aangaan van een nieuwe verzekering” vertelt Lex Westerman, adviseur criminaliteitsbeheersing van het Verbond van Verzekeraars. Het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) organiseerde voor de leden van het Verbond en die van Zorgverzekeraars Nederland deze jaarlijkse platformmiddag om kennis en ervaringen uit te wisselen. Westerman plaatste fraude in het verzekeringsproces: “Als een klant verzwijgt welke gezondheidsrisico’s hij loopt of welke schade hij ooit heeft gehad, dan hebben we al te maken met fraude. De meeste fraudemeldingen gaan hierover. Je kan dus stellen dat de meeste fraude al is ontdekt vóór een eventuele onrechtmatige uitkering heeft plaats kúnnen vinden.”

Ook belichtte Westerman de verzekeringsfraude naar branche: “De meeste fraudes, meer dan de helft, vinden plaats bij de motorrijtuigenverzekeraars, brandverzekering staat op de tweede plaats. Maar, het zijn met name frauduleuze claims die de financiële omvang van fraude bepalen. De totale omvang van verzekeringsfraude bij de schadeverzekeringen, schat hij op 900 miljoen euro per jaar.

Vervolgens stond Westerman stil bij het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit waarin staat dat de branche primair zélf verantwoordelijk is voor de aanpak van verzekeringsfraude. Strafrecht kan hierbij een rol vervullen als aanvullend instrument bij de verzekeringsrechtelijke afhandeling van een fraude. Westerman: “Bij georganiseerde en omvangrijke fraude zal het civiel recht tekortschieten. Strafrecht kan ook noodzakelijk zijn ter bevestiging van de maatschappelijke norm en om het rechtsgevoel bij de burger te herstellen. Bovendien biedt strafrecht aanvullende mogelijkheden om de fraudeur financieel te treffen.” Vervolgens schetste hij de tussen het Verbond, Zorgverzekeraars Nederland, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie afgesproken thema’s 2012/2013 waarin aangifte van fraude gedaan kan worden en waaraan politie en OM prioriteit geven.

Aansluitend gaf Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket van het OM, een kijk in de keuken van politie en OM ná het ontvangen van een fraudeaangifte. “Het gaat bij politie en OM telkens om verdeling van schaarse capaciteit. Zowel tussen fraude en andere delicten als tussen fraudezaken onderling moeten keuzes worden gemaakt”, aldus Voskuil. “De afgesproken thema’s voor verzekeringsfraude kunnen ervoor zorgen dat het strafrecht kan worden gericht op betekenisvolle zaken. Thema-aangiftes zullen dan ook eerder in aanmerking voor vervolging komen”. Andere aangiftes krijgen lagere prioriteit en tegen die fraudes zal de branche juist zelf middelen moeten inzetten. Voskuil voegde hieraan toe: “Zowel politie als OM worden gereorganiseerd. Dat gaat op termijn zeker voordelen brengen maar betekent de komende periode soms ook nog onduidelijkheid. Tijdens de verbouwing is de winkel echter gewoon open.” Hij deed nog een nadrukkelijk beroep meldingen en aangiftes van fraude altijd via het CBV bij het Fraudemeldpunt van OM in Zwolle neer te leggen of, in geval van fraude door een zorgaanbieder, via het ZN Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu