« Terug naar het overzicht

Fiscale hervorming moet woningmarkt stimuleren

Geplaatst op: 17 oktober 2012

De belastingen in Nederland kunnen een stuk simpeler. Een commissie onder leiding van NIBC-bankier Kees van Dijkhuizen stelt voor om twee belastingschijven in te voeren en de hypotheekaftrek te beperken. Veel andere aftrekposten kunnen worden afgeschaft, waaronder de zelfstandigenaftrek en de giftenaftrek.

Zo zouden de tarieven voor de inkomstenbelasting kunnen worden verlaagd, wat volgens het Centraal Planbureau (CPB) op termijn omgerekend ruim 140.000 banen oplevert. De commissie wil de 4 huidige belastingtarieven (tussen 33 en 52%) in de inkomstenbelasting vervangen door 2 tarieven van 37 en 49%. 93% van alle belastingplichtigen zou onder het laagste tarief gaan vallen. 

Om de huizenmarkt weer op gang te brengen stelt de commissie voor om de hypotheekrenteaftrek te beperken. Bestaande en nieuwe gevallen worden fiscaal gelijk behandeld. In de huidige plannen geldt een beperking van de renteaftrek alleen voor nieuwe gevallen. De aflossing moet niet fiscaal worden verplicht, maar de renteaftrek wordt tijdens de looptijd geleidelijk via een (forfaitair) annuïtair schema verminderd.  De renteaftrek vindt plaats tegen het tarief van de nieuwe eerste schijf. Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen wil de commissie de overdrachtsbelasting helemaal afschaffen. De rente op restschuld wordt fiscaal aftrekbaar.    

Verder wil de commissie de AOW volledig fiscaliseren, zodat ook ouderen premie gaan betalen. De kosten van de vergrijzing lopen op, terwijl ouderen steeds welvarender worden. Gemiddeld is het inkomen en het vermogen van 65- tot 70-jarigen zelfs beter dan van alle inkomens beneden de 50 jaar. Daarom wordt van ouderen met een hoger inkomen geleidelijk aan dezelfde belastingbijdrage gevraagd als van jongere generaties.

Het interimrapport van de commissie is gemaakt in opdracht van de Tweede Kamer. Het eindrapport wordt komend voorjaar verwacht. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft het rapport in ontvangst genomen en naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu