« Terug naar het overzicht

Financieel ongeletterd of financieel ongecijferd?

Geplaatst op: 17 augustus 2012

 Voortaan wordt ook de financiële geletterdheid van jongeren in Nederland gemeten. Dat gebeurt via PISA, een internationaal peilingonderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen.

Het platform Wijzer in geldzaken, dat zich inzet voor de financiële zelfredzaamheid van Nederlanders en financiële educatie voor jongeren en kinderen, is blij met dit initiatief. Volgens prinses Máxima, erevoorzitter van Wijzer in geldzaken, is de Nederlandse deelname aan PISA op het gebied van financiële geletterdheid een positieve stap voorwaarts.

De aandacht voor financiële geletterdheid groeide door de crisis, vanuit het besef dat financiële ongeletterdheid een van de factoren was die bijdroeg aan de crisis. Financiële geletterdheid wordt nu wereldwijd gezien als een belangrijk element van economische en financiële stabiliteit en groei. Om deze reden heeft OESO besloten om in 2012 financiële geletterdheid als proef onderdeel te maken van Programme for International Student Assessment (PISA).

 Leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en natuurwetenschappelijke geletterdheid zijn al onderdeel van het onderzoeksprogramma. Financiële geletterdheid wordt aan de domeinen toegevoegd. PISA ziet geletterdheid als het vermogen van studenten om kennis en vaardigheden op een aantal kernterreinen toe te passen in een breed palet aan situaties waarbij zij tegen problemen aanlopen. Het gaat er dus niet zozeer om of studenten de geleerde stof beheersen, maar of zij deze in alledaagse situaties kunnen toepassen.

 Het doel van PISA is vast te stellen in hoeverre het onderwijsstelsel in de 67 deelnemende landen, waaronder Nederland, leerlingen opleidt tot zelfstandige burgers. Op basis van de resultaten zijn beleidsmakers in staat om beslissingen te nemen op het gebied van onderwijs

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu