« Terug naar het overzicht

Doorverwijzing naar geschilleninstantie mag ook mondeling

Geplaatst op: 15 september 2012

Financieel dienstverleners die klanten na afwijzing van een klacht doorverwijzen naar een geschilleninstantie mogen dat ook mondeling doen. Het ministerie van Financiën heeft deze aanpassing opgenomen in het Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 naar aanleiding van een consultatieronde in de markt.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was de vereiste opgenomen dat de verwijzing en de ontvangstbevestiging van de klacht schriftelijk moesten gebeuren. Hiertegen tekenden een aantal marktpartijen bezwaar aan omdat ze naar eigen zeggen ook veel klachten mondeling afhandelden. “Om de procedure niet onnodig verder te formaliseren is ervoor gekozen de schriftelijkheidseis te laten vervallen”, aldus het ministerie. Als de klacht schriftelijk wordt afgewezen dient de doorverwijzing wel schriftelijk plaats te vinden.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu