« Terug naar het overzicht

De Hypotheekfabriek is leverancier van Scildon overlijdensrisicoverzekeringen.

Geplaatst op: 22 november 2019

De eerste aanvraag en acceptatie van een overlijdensrisicoverzekering is een feit waarbij het aanvraagtraject zeer vlot gelopen is. De acceptatie heeft 5 minuten geduurd en de klant heeft hierdoor razendsnel zekerheid.

Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat uw partner (plus eventuele kinderen) financieel verzorgd achterblijft na uw overlijden. U verzekert voor een bepaalde periode een bepaald bedrag en daarvoor betaalt u premie. Het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd als u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering.

IN VIJF MINUTEN TIJD KAN EEN LEVEN TOTAAL VERANDEREN …

Wist u dat er elk jaar zo’n 10.000 mannen en vrouwen tussen de twintig en de vijftig jaar overlijden? Voor de nabestaanden heeft een overlijden ingrijpende gevolgen, ook financieel. Er ontstaat plotseling een andere financiële situatie. Misschien is er een (hypotheek)schuld die de nabestaanden niet alleen kunnen dragen. Maar ook de continuïteit van een (eigen) bedrijf kan in gevaar komen. Kortom, door uw overlijden of dat van uw partner is de kans groot dat er opeens extra geld nodig is. Met de Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering kunt u uw nabestaanden verzorgd achterlaten.

Vanuit de overheid is er nauwelijks iets voor nabestaanden geregeld Wettelijk is er voor nabestaanden nauwelijks iets geregeld. Wanneer u overlijdt, kunnen uw nabestaanden een beroep doen op de Algemene nabestaandenwet. Maar deze voorziet slechts in een inkomen dat maximaal 70% van het minimumloon bedraagt. Als de nabestaanden er al voor in aanmerking komen. Gezien het aantal voorwaarden dat in de wet is vastgelegd, is dat nog maar de vraag.

Nabestaanden verzorgd achterlaten Met de Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering verzekert u de financiële gevolgen van uw overlijden. Bij overlijden keert deze verzekering een bedrag uit dat u kunt gebruiken om de (hypotheek)schuld af te lossen, de huur te betalen en/of om aan andere financiële verplichtingen te voldoen. U bepaalt zelf welk bedrag u verzekert.

Uw overlijdensrisicoverzekering afgestemd op uw persoonlijke situatie De Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering keert het bedrag in één keer uit. U kunt de verzekering afsluiten op uw leven, op dat van uw partner of op uw beider levens. Als u niet rookt*, profiteert u van een scherpere premie. De overlijdensrisicoverzekering heeft een einddatum. Als u op of na de einddatum overlijdt dan volgt er geen uitkering.

Van aanvraag tot polis

Samen met uw financieel adviseur van De Hypotheekfabriek bekijkt u hoeveel geld uw nabestaanden nodig zouden hebben na uw overlijden. Daarna rekent de adviseur de premie uit. Vervolgens dient uw financieel adviseur de aanvraag voor de verzekering in bij Scildon. Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag en de leeftijd vult u een digitale gezondheidsverklaring in of ondergaat u een medische keuring (de keuringsgrenzen vindt u op www.scildon.nl op de pagina gezondheidswaarborgen). Na acceptatie van de verzekering door Scildon ontvangt u de polis.

Extra zekerheid Eventueel kunt u in de polis aanvullende verzekeringen laten opnemen. Bijvoorbeeld een premievrijstelling bij invaliditeit.

Scherpe premies Scildon streeft ernaar om scherpe premies in de markt te bieden met uitstekende voorwaarden. Tijdens de looptijd van uw verzekering kunnen wij de premie en de voorwaarden niet wijzigen. Vraag De Hypotheekfabriek naar de actuele premie of maak zelf een premieberekening op www.scildon.nl

De Hypotheekfabriek is duidelijk over kosten.

Sluit u via de bemiddeling van De Hypotheekfabriek een overlijdensrisicoverzekering dan betaalt u eenmalig een bedrag van € 149,- per verzekering. Indien u de aanvraag van uw overlijdensrisicoverzekering combineert met uw hypotheek dan betaalt u slechts € 99,- per verzekering.

Vergelijken?

Vergelijk onze lage bemiddelingskosten eens met anderen en u zult verbaast zijn over de verschillen in bemiddelingsvergoedingen.

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu