« Terug naar het overzicht

Consument wil geen abonnement

Geplaatst op: 6 juni 2013

85% van de klanten wil geen abonnement afsluiten bij de financieel adviseur. In plaats daarvan is de klant bereid € 780,- te betalen voor advies. Dat terwijl de werkelijke advieskosten rond de € 2.000,- liggen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek onder de noemer ‘Welke diensten en advieskosten verwacht jouw klant?’

‘’Het onderzoek toont aan dat er nog wel wat verbeterpunten zijn om het advies en de kosten aan te laten sluiten op de verwachtingen van de klant.‘’De markt verandert, de wensen van de klanten veranderen. Klanten gaan uit van de deskundigheid van adviseurs en banken, maar verwachten daarnaast nu ook proactief en mensgericht ondernemerschap. GFK onderzocht  welke diensten en advieskosten de klant verwacht. Voor het onderzoek zijn afgelopen maand bijna 1.000 klanten geraadpleegd (mensen die een hypotheek hebben afgesloten via een onafhankelijke hypotheekadviseur).  Het onderzoek toont grote verschillen aan tussen leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus. ‘’Hoe jonger de klant, hoe meer hij bereid is te betalen voor totaaladvies’’.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de klant bereid is te betalen voor wijzigingen in de hypotheek. En dat de klant in een adviesgesprek enkel advies rondom zijn hypotheek wil hebben. Maar hij wil ook advies over andere producten. ‘’De klant verwacht voornamelijk dat een hypotheekadviseur werkzaamheden uitvoert die gerelateerd zijn aan het afsluiten van een hypotheek (adviseren en bemiddelen)(85%-65%). De klant heeft geen goed beeld van de daadwerkelijke kosten van een hypotheekadvies. 77% verwacht dat de kosten minimaal €500 lager liggen dan daadwerkelijk het geval is (gemiddelde verwachte kosten € 1.093,- vs € 2.000,- daadwerkelijk). De hoogte van het bedrag dat men bereid is te betalen voor hypotheekadvies ligt met gemiddeld 782 euro nog lager. 7% geeft aan überhaupt niet bereid te zijn te betalen voor hypotheekadvies”.

De klant is bereid 20% meer te betalen voor totaaladvies (hypotheek en financieel advies). Slechts één op de tien geeft echter aan bereid te zijn meer dan € 2.000,- wat de gemiddelde daadwerkelijke kosten voor hypotheekadvies zijn, te betalen voor totaaladvies. ‘’Ruim 4 op de 10 verwacht te kunnen onderhandelen over advieskosten. De gemiddelde verwachte kostenbesparing bedraagt 16%. Ruim de helft bespreekt de situatie met de adviseur wanneer men het idee heeft dat het geleverde werk tegen lagere kosten had gekund. 1 op de 5 overweegt (een gedeelte) van de kosten terug te vragen bij een onvoorziene situatie.”

Maar liefst 85% geeft er de voorkeur aan om geen vaste maandelijkse kosten te betalen voor nazorgdiensten van een hypotheekadviseur. ‘’Zij betalen liever wat meer op het moment dat er van deze diensten gebruik wordt gemaakt. De maandelijkse vasten kosten die de klant bereid is te betalen zijn laag; 40% wil maandelijks 6-10 Euro te betalen. Een relatief groot deel is niet bereid te betalen voor de werkzaamheden betreffende een extra aflossing op hun hypotheek. Het bedrag dat de klant bereid is te betalen voor werkzaamheden betreffende een wijziging in de hypotheekvorm ligt beduidend hoger dan bij het extra aflossen op de hypotheek en het uitbreiden van een hypotheek.”

Tot slot wenst meer dan 80% van de klanten niet te betalen voor een maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de financiële wereld.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu