« Terug naar het overzicht

Commissie Van Dijkhuizen: “Verplicht aflossen niet fiscaal”

Geplaatst op: 17 oktober 2012

De commissie Van Dijkhuizen adviseert de formateurs van het nieuwe kabinet afscheid te nemen van het plan om aflossen op de hypotheek per 1 januari fiscaal te verplichten. De commissie, ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer om de mogelijkheden voor budget neutrale belastingverlaging te onderzoeken, is wel een voorstander van het beperken van de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe gevallen.

De onafhankelijke commissie onder aanvoering van Kees van Dijkhuizen, voormalig thesaurier-generaal bij de ministeries van Financiën en Economische Zaken, beveelt aan de om de aflossing niet fiscaal te verplichten om in aanmerking te komen voor hypotheekrentaftrek, maar om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk gedurende looptijd via een aan annuïtair schema te verminderen. Eerder stelde demissionair staatssecretaris Weekers (Financiën) nog vast te houden aan een verplichte aflossing.

De rente aftrek zou volgens de commissie plaats moeten vinden via de nieuwe eerste belastingschrijf die de commissie voor ogen heeft. In plaats van de huidige vier belastingtarieven moet er twee tarieven komen, van 37 en 49%. De generieke verlaging van de tarieven is mogelijk door het schrappen of beperken van een aantal aftrekposten. De commissie adviseert verder om de overdrachtsbelasting volledig af te schaffen om zo de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. De restschuldproblematiek kan volgens ‘Van Dijkhuizen’ worden aangepakt door de rente op de restschuld fiscaal aftrekbaar te maken.

Door de voorstellen van de commissie zullen bijna 12 van de 13 miljoen belastingplichtigen te maken krijgen met één belastingtarief (37%). De vereenvoudiging levert volgens berekeningen van het Centraal Planbureau op termijn ruim 140.000 nieuw banen op. “De voorstellen dragen bij aan een oplossing voor de oplopende vergrijzingskosten en de vastzittende woningmarkt”, aldus commissievoorzitter  Van Dijkhuizen. “Uiteraard is er binnen dit pakket ruimte om accenten te verleggen. De commissie hoopt dat haar voorstellen een rol zullen bij spelen bij de vorming van een nieuw kabinet.”

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu