« Terug naar het overzicht

CFD zoekt steun politiek in strijd tegen Rabobank en AFM

Geplaatst op: 22 februari 2013

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) heeft de aandacht van politiek Den Haag gevraagd voor de wijze waarop de Rabobank per 1 januari in haar ogen ‘op grote schaal de markt tegenwerkt’ door geen advieskosten in rekening te brengen wanneer er geen product wordt afgenomen. De AFM zou in dit kader meewerken aan concurrentievervalsing, aldus een brandbrief van CFD aan de vaste kamercommissie voor Financiën, de afzonderlijke kamerleden voor Financiën, het ministerie van Financiën én de AFM.

Al sinds de introductie van de Wet Financieel Toezicht is de mogelijk oneerlijke concurrentie tussen het zogenoemde onafhankelijke en afhankelijke financiële advieskanaal de CFD een doorn in het oog. Rabobank heeft aangegeven tot 30 juni  de tijd nodig te hebben om de systemen en processen op de nieuwe wetgeving af te stemmen. “Tegelijkertijd zegt de AFM andere aanbieders en adviseurs zwaar te zullen straffen indien deze het voorbeeld van Rabobank volgen. Op deze wijze wordt de Rabobank beloond voor haar ongeoorloofde gedrag en werkt de AFM in concreto mee aan concurrentievervalsing”, aldus CFD. “Indien de bedrijfsvoering van Rabobank niet aan de wettelijke norm voldoet dan dient de politiek of de AFM haar verantwoordelijkheid te nemen, in te grijpen en geen uitzonderingspositie toe te staan.”

Met de brief wil CFD protest aantekenen tegen de wijze waarop het huidige financiële speelveld ernstig wordt verstoord, aldus voorzitter Edwin Herdink. “Op deze wijze heeft het er alle schijn van dat de Wet op het Financieel Toezicht voor iedereen van kracht is behalve voor grote marktpartijen als een Rabobank. ”

Volgens CFD zijn alle aanbieders ruimschoots in de gelegenheid gesteld om hun systemen aan te passen aan de nieuwe BGFO III wetgeving per 1 januari 2013. “CFD verzoekt u dan ook om in te grijpen en een einde te maken aan het ongeoorloofde gedrag van Rabobank en z.s.m. het gelijke speelveld op dit zeer belangrijke onderdeel te herstellen.”

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu