« Terug naar het overzicht

BKR toets door De Hypotheekfabriek

Geplaatst op: 2 april 2015

De Hypotheekfabriek beschikt in samenwerking met onze vaste software leverancier “Findesk” over de toetsingsmogelijkheid bij BKR en wij kunnen daardoor onze klanten nog sneller zekerheid bieden over de haalbaarheid van de hypotheek.

BKR registreert op onafhankelijke, objectieve wijze financiële verplichtingen van consumenten met als doel kredietrisico’s en probleemschulden te voorkomen. Iedereen kan zijn eigen gegevens opvragen bij BKR. Zo kunt u precies zien hoe u geregistreerd staat of wie uw gegevens hebben opgevraagd.

Wat weet BKR over u?

BKR heeft vrijwel alle informatie over alle consumptieve kredieten die in Nederland zijn afgesloten. Het gaat dus om al uw kredieten en niet alleen om kredieten waarbij sprake is van betalingsachterstanden.

Een hypotheek wordt niet bij BKR geregistreerd wanneer u deze afsluit. Uw hypotheek wordt pas geregistreerd als u meer dan 120 dagen uw termijnbedragen niet heeft betaald.

Wat staat er precies geregistreerd?

Bij BKR staan uw persoonsgegevens en uw kredietgegevens geregistreerd. Kredietgegevens zijn het soort krediet, het bedrag, het moment waarop u over het krediet kunt beschikken, de verwachte laatste aflossingsmaand en de maand waarin u het krediet daadwerkelijk heeft beëindigd.

Ook eventuele betalingsachterstanden of andere onregelmatigheden die ontstaan tijdens de looptijd van het krediet zijn bij ons bekend. Na beëindiging van het krediet blijven al deze gegevens nog vijf jaar zichtbaar bij BKR. Hierdoor kan de kredietverlener zich over een langere periode een beeld vormen van uw financiële situatie. Vijf jaar nadat het krediet is beëindigd, verdwijnen de gegevens automatisch uit het bestand.

Van wie krijgt BKR mijn gegevens?

Uw gegevens krijgt BKR alleen van kredietverleners die bij BKR zijn aangesloten. Veranderingen in uw gegevens geven de kredietverleners aan ons door.

Wanneer wordt er naar mijn gegevens geïnformeerd?

Kredietverleners zijn wettelijk verplicht te informeren naar uw gegevens als u een krediet aanvraagt. Bij het beheren van lopende kredieten of het openen van een betaalrekening mogen zij ook bij ons informeren.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen?

U kunt uw gegevens online opvragen via www.bkr.nl of u kunt een aanvraagformulier invullen bij een willekeurig bankfiliaal in Nederland. Ook kunt u bij geselecteerde intermediairs zoals De Hypotheekfabriek een toetsing laten uitvoeren. In alle gevallen gaan wij discreet om met uw gegevens en hechten wij veel waarde aan uw privacy en veiligheid. Om te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen, moet u zich altijd identificeren om inzage te kunnen doen. Daarom is het niet mogelijk om uw gegevens telefonisch of per e-mail op te vragen.

Wie kunnen er bij mijn gegevens?

Alleen uzelf en de aangesloten kredietverleners kunnen bij BKR informeren naar uw gegevens. De Hypotheekfabriek heeft als één van de weinige intermediairs toegang tot de bestanden van BKR.

Wanneer wordt er naar mijn gegevens geïnformeerd?

Kredietverleners zijn wettelijk verplicht te informeren naar uw gegevens als u een krediet aanvraagt. Bij het beheren van lopende kredieten of het openen van een betaalrekening mogen zij ook bij ons informeren.

© 2023 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu