« Terug naar het overzicht

‘Beperk hypotheekrenteaftrek en verlaag inkomstenbelasting’

Geplaatst op: 18 oktober 2012

De Commissie inkomstenbelasting en toeslagen ziet mogelijkheden om de tarieven voor de inkomstenbelasting te verlagen, meer werk te creëren en de huizenmarkt weer op gang te brengen. Volgens de belastingcommissie kan dat door de opbrengsten van lastenverzwarende maatregelen (door het schrappen van aftrekposten) die zij voorstelt direct weer voor 100 procent terug te geven in de vorm van tariefverlaging.

“De commissie doet voorstellen om de tarieven voor de inkomstenbelasting te verlagen, wat volgens het Centraal Planbureau op termijn omgerekend ruim 140.000 voltijdbanen oplevert. Volgens haar berekeningen zijn de koopkrachteffecten beperkt. Bijna 12 van de krap 13 miljoen belastingplichtigen zullen volgens het plan te maken krijgen met één tarief van maximaal 37 procent voor de inkomstenbelasting.

‘Rol bij vorming kabinet’

De voorstellen dragen bij aan een oplossing voor de oplopende vergrijzingkosten en de vastzittende woningmarkt. Uiteraard is er binnen dit pakket ruimte om accenten te verleggen. De commissie hoopt dat haar voorstellen een rol zullen spelen bij de vorming van een nieuw kabinet.”, aldus commissievoorzitter Kees van Dijkhuizen.

Twee tarieven inkomstenbelasting

De commissie wil de vier huidige belastingtarieven in de inkomstenbelasting vervangen door 2 tarieven van 37 procent en 49 procent. Het aantal belastingplichtigen dat onder de laagste belastingschijf valt, verdubbeld van krap 6 miljoen naar bijna 12 miljoen mensen, dat wil zeggen 93 procent van alle belastingplichtigen. Mensen krijgen een grotere positieve financiële prikkel om meer te gaan werken. De commissie wil het rondpompen van geld verminderen.

‘Hypotheekrenteaftrek voor iedereen beperken’

Ook stelt de belastingcommissie maatregelen voor om de huizenmarkt weer op gang te brengen. Zij stelt voor de hypotheekrenteaftrek te beperken. Bestaande en nieuwe gevallen worden fiscaal gelijk behandeld. Verder beveelt de commissie aan aflossing niet fiscaal te verplichten, maar om de renteaftrek geleidelijk gedurende de looptijd via een (forfaitair) annuïtair schema te verminderen. De renteaftrek vindt vervolgens plaats tegen het tarief van de nieuwe eerste schijf.

Afschaffen overdrachtsbelasting

Ter bevordering van de doorstroming op de woningmarkt schaft de commissie de overdrachtsbelasting voor woningen volledig af. Ook voor de zogenaamde restschuldproblematiek draagt zij een oplossing aan. Rente daarop wordt fiscaal aftrekbaar. Ten aanzien van de huursector is het advies deze geleidelijk meer marktconform te maken en de opbrengst in te zetten voor lastenverlichting.

Bijdrage rijke ouderen

De vergrijzing brengt steeds verder oplopende kosten met zich, met name voor de gezondheidszorg en de aow. Daarnaast worden nieuwe groepen ouderen steeds welvarender. Zo is zowel de inkomens- als de vermogenssituatie van de huidige groep 65-70 jarigen inmiddels gemiddeld beter dan van alle inkomens beneden de 50 jaar. Daarom wordt van ouderen met een hoger inkomen langs geleidelijke weg eenzelfde belastingbijdrage gevraagd als van jongere generaties.

Commissie Van Dijkhuizen

De onafhankelijke Commissie Van Dijkhuizen is ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Dijkgraaf. De opdracht luidde onder andere om de mogelijkheden te verkennen een wezenlijke maar uiteindelijk budgetneutrale verlaging van de tarieven voor de inkomstenbelasting te realiseren.

Vanwege de tussentijdse verkiezingen komt de commissie met een interimrapport. Het eindrapport wordt komend voorjaar verwacht. Demissionair staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft het interimrapport in ontvangst genomen en naar de Tweede Kamer verzonden.

Detailhandel Nederland, huiseigenaren, werkgevers en politieke partijen reageren

Platform Detailhandel Nederland: „De btw is net verhoogd. Doe dat niet nog een keer. Je ziet dat het consumentenvertrouwen onder druk staat en mensen niet makkelijk geld uitgeven. Politici moeten zich realiseren dat er bijna 1 miljoen mensen werken in de detailhandel en het staat er nu al onder druk. Weer een btw-verhoging kan desastreus uitwerken en ertoe leiden dat de werkloosheid oploopt. Geef iedereen eerst even de tijd om deze klap te verwerken.”

De Vereniging Eigen Huis (VEH) noemt de voorstellen een goede stap om de woningmarkt gezond te maken en een grote verbetering ten opzichte van eerdere afspraken.

VNO-NCW en MKB Nederland: „Wij zijn positief over een vlaktaks, zoals de commissie-Van Dijkhuizen voorstelt. Maar financiering ervan via een hogere btw en inperken van de zelfstandigenaftrek wijzen wij af.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: „We zien het als zeer positief dat de commissie kiest voor de sociale vlaktax. Wel hebben we grote bezwaren bij de keuze voor een totale fiscalisering van de aow. Dit betekent dat ook 65-plussers aow-premie gaan betalen. Daarmee is de aow haar karakter als een volksverzekering kwijt.”

D66-Kamerlid Wouter Koolmees: „De aanbevelingen zijn een zeer interessant vertrekpunt om te komen tot een toekomstbestendig belastingstelsel. Eventuele opbrengsten van het beperken van de hypotheekrenteaftrek worden teruggegeven via lastenverlichting op arbeid, zodat werken meer loont en schuldopbouw wordt tegengegaan.”

PVV-Kamerlid Roland van Vliet: „Ik vind het erg jammer dat de commissie een koppeling maakt tussen lagere belastingtarieven en beperking van de hypotheekrenteaftrek. Ik geloof ook niet dat negen van de tien belastingbetalers in het laagste tarief voor de inkomstenbelasting komt te vallen. Dat is veel te optimistisch.”

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu