« Terug naar het overzicht

Belangrijke informatie voor consumenten blijft lastig vindbaar op vergelijkingssites

Geplaatst op: 8 oktober 2012

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar de informatieverstrekking door 33 vergelijkingssites voor financiële producten. Veel van deze sites geven consumenten nog steeds moeilijk vindbare of te weinig informatie over wat ze precies doen, hoe ze hun geld verdienen, hoe een vergelijking tot stand komt en hoe volledig de vergelijking is.

Consumenten kunnen hierdoor in de meeste gevallen niet beoordelen welke waarde ze kunnen hechten aan de uitkomsten van een vergelijking. Wel is de informatieverstrekking verbeterd vergeleken met eind 2011, toen de AFM een eerste marktscan onder vergelijkingssites heeft gehouden.

Uit de eerste marktscan bleek destijds dat vergelijkingssites onvoldoende informatie gaven over de gemaakte vergelijking. Daarom heeft AFM in een interpretatie duidelijkheid gegeven over de informatie die deze sites moeten geven aan consumenten. Uit het nieuwe onderzoek blijkt nu dat veel sites weliswaar meer informatie geven, maar dat die vaak moeilijk vindbaar is. Dat maakt het lastig voor consumenten om te weten te komen welke waarde ze kunnen hechten aan de resultaten van een vergelijking.

Het onderzoek laat zien dat negentien van de 33 onderzochte partijen vermeldt wat ze concreet doen voor consumenten, maar dat die informatie in slechts zes gevallen hiervan goed vindbaar is. Van de onderzochte partijen vermelden er achttien hoe ze verdienen, wat in vijf gevallen hiervan goed te vinden is. Hoe de vergelijking tot stand komt, staat op acht sites. Dat is echter in slechts drie gevallen eenvoudig te vinden. In dertien gevallen voldoet de informatie over de volledigheid van de vergelijking, wat in zeven gevallen voor consumenten makkelijk te vinden is. Slechts bij één partij was alle informatie aanwezig en goed vindbaar.

De AFM heeft de onderzochte vergelijkingssites gewezen op de tekortkomingen en verwacht dat ze de informatieverstrekking op korte termijn verder verbeteren. Om de aanbieders op weg te helpen, staat op de website van de AFM een voorbeeld van informatieverstrekking. Als aanbieders van de sites hun leven niet beteren, kan de AFM handhavingsmaatregelen treffen.

Consumenten doen er goed aan kritisch te kijken naar de aanbieder van een site en naar de resultaten bij het maken van een online vergelijking. Het kan nuttig zijn voor consumenten om via verschillende sites een vergelijking te maken voor hetzelfde product om tot een goede keuze te komen. Zeker in geval de consument twijfelt aan de waarde die hij kan hechten aan de vergelijking doordat bijvoorbeeld onduidelijk is hoeveel aanbieders of producten worden met elkaar worden vergeleken.

Een vergelijkingssite moet duidelijk vermelden hoe aanbieders van financiële producten haar belonen. Indien een vergelijkingssite een beloning ontvangt, bijvoorbeeld voor het doorgeven van leads, offerteaanvragen, de aankoop van een product of dienst via de website, of het opnemen van producten in de vergelijking, dan kan sprake zijn van een financieel belang om deze producten aan te prijzen. Ook moet duidelijk zijn of een site uitsluitend een vergelijking maakt tussen verschillende producten, of dat consumenten die ook direct via de website kunnen afsluiten.

Het is verder belangrijk om te weten hoe een vergelijking precies tot stand komt. Als dat bijvoorbeeld alleen op basis van prijs gebeurt, kunnen consumenten zelf de voorwaarden tegenover elkaar zetten om tot een goede vergelijking te komen. Welke aanbieders in de vergelijking worden meegenomen is ook belangrijke informatie, omdat de consument zo ziet hoe volledig de vergelijking is.

Al deze informatie moet gemakkelijk vindbaar zijn en op een logische plek staan. Consumenten kunnen deze dan zien zonder er naar op zoek te moeten gaan. Op deze manier wordt de consument beter in staat gesteld om te bepalen of de vergelijking echt het beste product voor hem oplevert.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu