« Terug naar het overzicht

Beetje meer vertrouwen in verzekeraars

Geplaatst op: 10 augustus 2012

 Het vertrouwen dat consumenten hebben in verzekeraars is licht gestegen. In het tweede kwartaal van 2012 waardeerden consumenten hun vertrouwen in verzekeraars met een 6,1 als rapportcijfer. In het derde kwartaal van 2012 is dit gestegen tot een 6,3. Dit blijkt uit de laatste meting van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond.

Het verloop van het vertrouwen van de consumenten in verzekeraars is vanaf het begin van 2009 grillig. Het vertrouwen steeg eerst, daalde vervolgens en vertoont nu weer een stijgende lijn. De vertrouwensindex in verzekeraars is gestegen van -35 in het eerste kwartaal van 2012, naar -33 in het tweede kwartaal en -30 in het derde kwartaal. Het vertrouwen van de consumenten in de economie (gemeten door CBS) steeg mee van -34 in het eerste kwartaal 2012 naar -31 in het derde kwartaal en bevindt zich net onder het niveau van het vertrouwen in verzekeraars. Een score van -30 geeft aan dat meer consumenten (30 procent) geen vertrouwen hebben in verzekeraars dan dat ze dat wel hebben.

 De vertrouwensindex is opgebouwd uit zes deelvragen. De gemiddelde score hiervan bepaalt het vertrouwen. De stijging van het vertrouwen in verzekeraars in het derde kwartaal kan worden verklaard door een toename van de scores van drie onderliggende deelvragen.

 De grootste veroorzaker van de stijging is het rapportcijfer dat consumenten geven aan hun vertrouwen in verzekeraars. 22 procent van de consumenten gaf een laag rapportcijfer (1 t/m 5) voor hun vertrouwen; dit is vijf procent lager dan een kwartaal eerder. Daarnaast geeft zestien procent een hoog rapportcijfer (8 t/m 10); dit is weer vier procent hoger dan in het tweede kwartaal. Omdat de meeste consumenten het rapportcijfer zes of zeven geven aan hun vertrouwen in verzekeraars is de verschuiving naar een hoger gemiddeld rapportcijfer licht waarneembaar. In het tweede kwartaal van 2012 gaven de consumenten gemiddeld nog een 6,1 voor hun vertrouwen in verzekeraars. In het derde kwartaal van 2012 is dit gestegen naar een 6,3.

Het CVS meet het vertrouwen in verzekeraars aan het begin van elk kwartaal. In het derde kwartaal geven minder mensen dan in het tweede kwartaal van 2012 aan dat hun vertrouwen in verzekeraars het afgelopen jaar is afgenomen. Waar in het tweede kwartaal nog 29 procent van de consumenten aangaf dat hun vertrouwen in verzekeraars is afgenomen, deed 24 procent van de consumenten dit in het derde kwartaal. Hiernaast is ook de verwachting van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van het vertrouwen gestegen. In het tweede kwartaal van 2012 verwachtte nog negentien procent van de consumenten dat hun vertrouwen in verzekeraars het komende jaar zal dalen. In het derde kwartaal is dit percentage gedaald tot zeventien procent.

 

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu