« Terug naar het overzicht

AFM Waarschuwt voor misleidende reclame

Geplaatst op: 30 mei 2013

De AFM signaleert een opmars van reclames voor risicovolle verzekeringen of beleggingen, die consumenten op het verkeerde been zetten. “De indruk wordt gewekt dat het gaat om een alternatief voor een spaarrekening of -deposito”, aldus de toezichthouder. “Deze producten kennen juist grotere risico’s en in sommige gevallen hogere kosten.” DE AFM noemt geen namen van aanbieders.

De AFM ziet onder meer reclame-uitingen voor verzekeringen waarmee consumenten geld opzij zetten voor later. Zo’n verzekering is vaak een combinatie van zelf geld inleggen en een overlijdensrisicoverzekering. Als de verzekerde eerder overlijdt dan de einddatum van de spaarverzekering, keert deze verzekering direct uit aan de nabestaanden. In tegenstelling tot een normale spaarrekening, kunnen hier extra kosten (voor de verzekering) bij komen kijken. Daarnaast bieden sommige marktpartijen grond- en goudbeleggingen aan als alternatief voor een spaarrekening. Deze producten zijn echter aanzienlijk meer risicovol, aldus de AFM. Daar komt bij dat het depositogarantiestelsel niet van toepassing is op deze verzekerings- en beleggingsproducten.

Reclame-uitingen over financiële producten moeten volgens de wet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Onder misleiding verstaat de AFM reclames waarin ‘appels met peren’ worden vergeleken, zoals een verzekering of een belegging gelijk stellen aan een spaarrekening. De AFM adviseert consumenten ook alert te zijn op de algemene voorwaarden van een product. Hierin is onder meer informatie te vinden over de risico’s, de kosten en eventuele garanties. Extra oplettendheid is gewenst als een aanbieder niet onder toezicht staat van de AFM.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu