Vrije notariskeuze

De Hypotheekfabriek is volledig onafhankelijk en stelt je in de gelegenheid om zelf een notaris te kiezen waardoor elke vorm van belangenverstrengeling wordt uitgesloten.
Het enige wat wij verwachten is dat je ons tijdig meldt wie de notaris van je keuze is.

De notaris heeft specialistische kennis over de eigendom en gerechtigheid van grond, woningen en hypotheken. De tussenkomst van de notaris is verplicht voor de overdracht van grond, woningen en voor het vestigen van een hypotheek.

De Notaris kan u verder van dienst zijn bij:

 • opstellen van de koopovereenkomst voor de grond of woning;
 • splitsing in appartementsrechten;
 • vestigen van een erfdienstbaarheid (bijvoorbeeld een recht van overpad);
 • vestigen van een recht van opstal;
 • adviseren bij grensgeschillen;
 • begeleiding bouwprojecten
 • schenking van een woning, grond e.d.
 • eigendomsverhoudingen
 • ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid
 • draagplicht overeenkomsten
 • opstellen van een goedkeurend besluit

Woning verkocht / woning gekocht?
Een koper en verkoper hebben bij de (ver)koop van een woning verschillende rechten en plichten. De notaris kan je over deze rechten en plichten informeren. Het vastleggen van deze verplichtingen gebeurt o.a. in een koopovereenkomst. Omdat er veel zaken kunnen zijn waar je bij de (ver)koop van een woning niet aan zult denken is het van belang om een notaris tijdig in te schakelen. De notaris onderzoekt de ‘juridische gesteldheid’ van de woning.
Bijvoorbeeld de voorwaarden die aan de woning als monument zijn verbonden. Of de rechten van de buren om door de tuin te lopen om hun erf te bereiken.

© 2024 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu