« Terug naar het overzicht

Ondernemen in 2013: alle veranderingen

Geplaatst op: 31 december 2012

Ondernemers krijgen komend jaar een extra steuntje in de rug. Zo gaat de MKB-winstvrijstelling omhoog en trekt de overheid meer geld uit om ondernemers die een lening willen afsluiten bij te staan. Verder worden de regels voor btw-facturen aangepast. Wat gaat er komend jaar veranderen voor ondernemers?

Een bedrijf runnen in crisistijd is niet makkelijk, maar ondernemers krijgen wel een steuntje in de rug. Zo gaat de MKB-winstvrijstelling omhoog en trekt de overheid meer geld uit om ondernemers die een lening willen afsluiten bij te staan.

Ondernemers met een pensioen-bv die kampen met tekorten wegens tegenvallende beleggingsresultaten, mogen een eenmalige korting doorvoeren op hun pensioen. Dit levert fiscaal voordeel op. Verder worden de regels voor btw-facturen aangepast. Wat heeft 2013 in petto voor ondernemers?

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling gaat komend jaar omhoog van 12 procent naar 14 procent. Deze vrijstelling is een vast percentage van de winst en wordt berekend over de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze aftrek is een optelsom van de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), meewerkaftrek, startersaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en stakingsaftrek.

 Studiekosten

Vanaf 1 januari gaat de drempel voor studiekosten omlaag naar 250 euro. De studiekosten boven dat bedrag mag je aftrekken. Dat lijkt goed nieuws, maar je mag voortaan alleen nog maar de verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van een opleiding als aftrekpost opvoeren. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan lesgeld, examengeld en verplichte studieboeken. De kosten voor computers, laptops, printers en scanners bijvoorbeeld mag je niet langer aftrekken. Over 2012 mag dat nog wel.

Versnelde verzuimboete

Als je te laat bent met het indienen van je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kun je vanaf 1 januari 2013 een boete krijgen voorafgaand aan de aanslag. De inspecteur kan daarbij aangeven dat de boete vermindert, als je alsnog binnen een bepaalde periode aangifte doet.

VAR-verklaring

In 2013 wordt de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) niet meer automatisch verstrekt. Er komt vanaf 1 januari 2014 een programma waarmee je online zo’n verklaring kunt aanvragen.

Bijdrage Zvw

Vanaf 1 januari 2013 betalen de meeste werknemers geen bijdrage Zvw meer en vervalt de verplichte vergoeding van die bijdrage. Daarvoor in de plaats komt er de werkgeversheffing Zvw.

Crisisheffing

Heb je in 2012 een of meer werknemers die meer dan 150.000 euro verdienen? Dan ben je op 31 maart eenmalig een werkgeversheffing van 16 procent van het loon (inclusief bijtelling voor een leaseauto) over het meerdere boven 150.000 euro verschuldigd. Ook eenmalige beloningen, zoals een bonus, tellen mee voor deze grens.

Vertrekvergoeding

Het tarief van de werkgeversheffing op excessieve vertrekvergoedingen (van meer dan 531.000 euro) gaat omhoog van 30 procent naar 75 procent.

De BMKB-regeling

Het is voor veel bedrijven de laatste jaren lastiger geworden om een lening af te sluiten. Om hen een handje te helpen is de BMKB-regeling (voor borgstellingskrediet aan het midden- en kleinbedrijf) in het leven geroepen. Hiervan kunnen bedrijven gebruik maken die een lening willen afsluiten, maar de bank te weinig zekerheid kunnen bieden (onderpand, zoals gebouwen of machines). De overheid staat dan garant voor een deel van de lening, waardoor de bank eerder bereid zal zijn de portemonnee te trekken.

Komend jaar gaat de pot voor de BMKB omhoog van 750 miljoen euro naar 1 miljard euro. De regeling is bestemd voor bedrijven met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot 50 miljoen euro. De overheid staat voor maximaal 1,5 miljoen euro garant.

Pensioenkorting

Heb je een pensioen-bv en kamp je met een tekort door tegenvallende beleggingsresultaten? Dan kun je vanaf 1 januari 2013 een eenmalige korting doorvoeren op je pensioen zonder te worden aangeslagen door de Belastingdienst.

Door deze korting bespaar je op loonbelasting over de verlaagde pensioenuitkering plus 20 procent revisierente (rente die je anders zou moeten betalen omdat je te weinig belasting hebt betaald).

Er gelden wel strikte voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken. Zo moet het tekort zijn ontstaan door reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Ook wordt de verlaging alleen goedgekeurd op de pensioeningangsdatum.

Assurantiebelasting

Een verzekering afsluiten wordt duurder, want het tarief voor assurantiebelasting gaat omhoog van 9,7 procent naar 21 procent.

Btw-facturering

Vanaf 2013 gelden voor de hele Europese Unie nieuwe factureringsregels voor de btw. De factuur wordt eenvoudiger, maar in sommige gevallen moet je juist extra gegevens op de factuur vermelden.Voor facturen die niet boven de 100 euro uitkomen mag je een vereenvoudigde factuur opstellen. Hierop moeten in elk geval de standaardgegevens worden vermeld, zoals de factuurdatum, naam, adres en woonplaats van de leverancier, de aard van de geleverde goederen of verrichte diensten en het te betalen btw-bedrag. Zorg ervoor dat je je goed op de hoogte stelt van de eisen. Als je niet voldoet aan de regels loop je het risico op een boete die kan oplopen tot 4.920 euro.

Postzegels

Ook de prijzen van postzegels gaan vanaf januari omhoog. Het basistarief voor brieven binnen Nederland stijgt met 4 cent naar 54 cent. Een brief versturen naar een ander Europees land gaat 90 cent kosten. Ook zakelijke post wordt duurder. De nieuwe tarieven vind je hier.

Verpakkingenbelasting

De verpakkingenbelasting voor producenten en importeurs verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De heffing hiervan verloopt via het Afvalfonds Verpakkingen.

© 2023 - De Hypotheekfabriek - Realisatie & hosting: Esselink.nu